A3 Düşünme

‘‘İşini çok iyi bilen bir çalışan, o işin bulabileceğimiz en ileri uzmanıdır’’ görüşünden hareketle...Bu değerli kaynağımızı işin geliştirilmesi, kalitenin yükseltilmesi faaliyetlerinin içine mutlaka dahil etmeliyiz yargısına varırız.Yöntemimiz A3 düşünmeyi anlamak ve uygulamaktır.

Eğitimin Amacı:

 • A3 Düşünme ve Raporlaması öğrenilmesi ve etkili şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.
 • Yalın Yönetim tarzının vazgeçilmez gereksinimi tüm süreçlerde PUKÖ döngülerinin kusursuz dönmesidir.
 • PUKÖ’leri usulüne uygun döndürülmesi ve kuruluş içi tüm raporlamalarda kullanılmasıyla Yalın İş Süreçlerine ve Sistemlere etkin bir şekilde ulaşabiliriz.

 Eğitimin İçeriği:

 • A3 Düşünme
 • PUKÖ – PDCA İngilizce
 • PUKÖ’den Ve Kalite Çemberlerinden A3 Düşünceye
 • A3 Problem Çözme Yöntemi
 • Kök Neden Analizi
 • 4M ve 5 Neden Analiz Yöntemleri
 • Bireysel Öneri Sistemi (BÖS), Kaizen Teklifinde A3
 • Mevcut Durum Bildiriminde A3
 • Strateji A3 Raporları
 • Odaklanma ve Hizalanma İçin A3
 • Yönetimsel Etkinlik İçin A3
 • Politikaların Açılımı – PUKÖ İlişkisi

Katılımcılar:  

Üst, orta ve ilk seviye yöneticiler (Direktör, Müdür, Şef, Formen, Ekip başı)

Süre:

1 gün, teorik eğitim ve 6 grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

 

 

YUKARI