Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi

Amaç                                                                             

Karlılık ve maliyet yönetimi ile ilgili mevcut süreçlerinin etkinliğini artırma ihtiyacı duyan kuruluşlara; 
Kuruluşun yapısı, faaliyet gösterdiği alanlar ve stratejileri doğrultusunda etkin bir Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetim yapısının tasarlanması, ERP sistemi ile entegrasyonunun sağlanması ve uygulamaya alınması konusunda destek olmak.

Kapsam

 • Süreç ve Model Tasarımı
 • Tasarımın Uygulanması ve ERP Entegrasyonu
 • Devreye Alma ve Kullanıcı Eğitimleri
 • Süreç ve Model Tasarım Adımları;
  • Hazırlık Süreci (Proje ekibi- Master Plan-Temel Verilerin oluşturulması)
  • Gelir ve giderlerde dönemselliğin ve aktivite bazlı yapının tanımlanması
  • Ürün ağacı yapısının oluşturulması (BOM)
  • Kar merkezi yapısının oluşturulması
  • Masraf merkezi yapısının oluşturulması
  • Sabit ve değişken giderlerin belirlenmesi
  • Dağıtım anahtarlarının aktivite bazlı oluşturulması
  • Aşağıda başlıklar altında kritik performans göstergelerinin tanımlanması
  • Finansal göstergeler
  • Süreçler ile ilgili göstergeler (operasyonel göstergeler)
  • Müşteriler ile ilgili göstergeler
  • Çalışanlar ile ilgili göstergeler
 • Tasarımın Uygulanması ve ERP Entegrasyonu adımları;
  • Plan Maliyet, Anlık Maliyet ve Fiili Maliyet alt yapısının kurulması
  • Ürün – müşteri bazında karlılık analizi yapısının kurulması
  • Kapasite temelli karlılık senaryoları analiz yapısının kurulması (katkı marjı)
  • Tasarlanan ve oluşturulan alt yapının ERP ile entegrasyonunun sağlanması
 • Devreye Alma ve Kullanıcı Eğitimleri
  • Süreç sahiplerinin eğitimi
  • Tasarlanan sistemlerin performans takibi ve kontrolü
     YUKARI