Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi Eğitimi

“Günümüz yönetim pratikleri artık dikey yönetimden yatay yönetime kaymıştır. Aktivite Bazlı Maliyet sistemi ve Aktivite Bazlı Yönetim, bu yatay yönetim anlayışına ayna tutan maliyet bilgisini ve operasyonel  bilgiyi sağlar. Aktivite Bazlı Maliyet Sistemi, daha doğru bir maliyet bilgisi sağlarken Aktivite Bazlı Yönetim bu bilgileri iyileştirmelere kaynaklık edecek biçimde kullanır.”

Eğitimin Amacı:

Aktivite Bazlı Maliyet sistemi; ürünlerin işletmelerin kaynaklarını faaliyetler bazında tükettiği, dolayısıyla genel üretim giderlerinin faaliyetler bazında sınıflandırılması gerektiği düşüncesi ile hareket eden, ürün ile genel üretim giderleri arasında sadece üretim hacmine bağlı olmaksızın çeşitli seviyelerde doğrusal ilişki kuran bir maliyet ve yönetim anlayışı olarak tanımlanabilir.

Ürün çeşitliliğin çok olması durumundaüretilen standart ürünler yanında siparişe bağlı ve daha az miktarda üretilen ürünlerin olduğu, ürün portföyünün sıklıkla değiştiği işletmelerde Aktivite Bazlı Maliyet sistemi daha doğru sonuçlar verecektir.

Eğitimin İçeriği:

 • Aktivite Bazlı Maliyet Nedir?
 • Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Genel Yapısı
 • Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Kurulması
 • Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Avantajları
 • Aktivite Bazlı Yönetim
  • Aktivitelerin Analizi
  • Aktivitelerin İyileştirilmesi
  • Performans Göstergeleri

Katılımcılar:

 • Üst ve Orta Düzey Yöneticiler
 • İşletme ve Mali İşler Yöneticileri
 • Kalite Yöneticileri
 • Yönetici Adayları

Süre:

1 gün teorik eğitim

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI