Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri

Bütçe;

Gelecek Zaman Periyodu için Yapılan Bir Finansal Planlamadır, Finansal Ve Finansal Olmayan Bakış Açılarının Her İkisini de İçerir!

Eğitimin Amacı:

Hedeflerle Yönetim Yaklaşımının Anlaşılması ve Yaygınlaştırılmasını Bütçeleme Teknikleri ile Sağlamak.

Kurumunuzda;

 • Organizasyonun Hedef ve Amaçlarının Belirlenmesinin Önemini Anlamak
 • Organizasyonun Hedef ve Amaçlarına Ulaşması için Gerekli Kaynakların Tespit Edilmesini Sağlayan Operasyonların Nicel Planlamasını Yapabilmek
 • Bütçelemenin Finansal ve Finansal Olmayan Bakış Açılarının Her İkisini de Kapsadığını Anlamak
 • Bütçe Bileşenlerinin Neler Olduğunu Anlamak
 • Geçmiş Veriler ve Gelecek İle İlgili Göstergeler Arasındaki İlişkiyi Bütçe Bakış Açısı İle Anlamak
 • Nakit Akış Planlamasını Yapabilmek
 • Bütçeleme Sürecindeki Rol ve Sorumlulukları Anlamak
 • Kurum Performansının Ölçülmesini Sağlamak

Eğitimin İçeriği:

 • Bütçe’nin Tanımlanması
 • Ana Bütçe Bileşenlerinin Tanımlanması
 • Bütçe Nasıl Hazırlanır?
 • Bütçe Hazırlık Çalışmalarının Tanımlanması
 • Bütçe Zaman Çizelgesi
 • Bütçe Konularına Göre Bütçe Sorumlularının Belirlenmesi
 • Ekonomik Göstergeler, Kapasite ve YUDA
 • Bütçe Çalışmaları
 • Bütçe Konsolidasyonu ve Finansal Sonuçlar
 • Özet

Katılımcılar:  

Kurum Üst Düzey Yöneticileri, Süreç Yöneticileri, Mali İşler Yöneticileri ve Mali İşler Çalışanları

Süre:

1 gün teorik eğitim

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI