Değer Akış Haritalama (VSM)

“Value Stream Mapping (VSM) – Değer Akış Haritalama Nedir?”

Müşterinin parasını ödemeye hazır olduğu değer katan faaliyetler ve müşteriyi ilgilendirmeyen ve israf (Muda) olarak değerlendirilen faaliyetleri birbirinden ayırt etmek için “Değer Akışı” kullanılır. Değer Akışının haritalanması faaliyeti kısaca VSM olarak adlandırılır.

Eğitimin Amacı:

“Değer Akış Haritalama” olarak Türkçeye çevrilen “Value Stream Mapping” VSM, Yalın Üretim Teknikleri içinde en önemli araçlardan biri olarak kabul görür. VSM, ürün ya da hizmeti oluşturmak için değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin akışını analiz etmede kullanılan bir yöntemdir. Proseslerdeki detaylarla uğraşmak yerine, akışı ve ürünün izlediği yolu takip ederek bütünü görmeyi kolaylaştırır. Eğitim katılımcılara konuyla ilgili temel kavramları ve metodu öğretirken; hangi adımlara dikkat edilmesi ve haritalamanın incelikleri konusunda değerlendirme yapabilme yetkinliğini de kazandırır.

VSM eğitiminin kuruluşa sağlaması beklenen yararları:

 • VSM müşterinin talebine cevap verirken proseslerimizin yarattığı değeri sorgulamamızı sağlar.
 • Prosesteki tüm adımlar tanımlanır ve prosesin anlaşılması sağlanır.
 • Malzeme ve bilgi akışı ile ilgili olarak yönetim ve çalışanlar arasında görsel bir iletişim sağlar.
 • Değerin akışında meydana gelen darboğazları gözler önüne serer
 • VSM yalın uygulamalar için bilgi/veri sağlayarak yol haritası için referans bir araç olarak kullanılır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kayıp Türleri ve Kayıpların anlaşılması
 • Katma Değer ve İsraf Kavramı
 • Değer Akış Yönetimi nedir?
 • Yönetimin Rolü Nedir?
 • Çalışma Alanı ve Ürün Grubunun Belirlenmesi
 • VSM Ekibin Oluşturulması ve Eğitilmesi
 • Mevcut Durum Değer Akışı Haritalama
 • Yalın Metriklerinin Belirlenmesi
 • Gelecek Durum Değer Akışı Haritalama
 • Kaizen Planının Oluşturulması
 • Kaizen Planının Uygulanması
 • Sonuçların Ölçülmesi

Katılımcılar:

Kuruluş üst ve orta kademe yöneticileri ile konuyla ilgili çalışmalara katılması planlanan beyaz yaka çalışanlar.

Süre:  

1 veya 2 gün + Saha Çalışması Ödevi

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi gereklidir.

YUKARI