İş Yerinde Duygusal Zeka

Başarının zirvesinde yer alan tüm firmalar, çalışanlarına duygusal zekanın etkilerini iş yaşamına katacak biçimde farkındalık sağlayarak değişim ve gelişim süreci fırsatı süreci oluşturmaktadır.

Eğitimin Amacı:

Kişisel farkındalığı artırmak, neye nasıl tepki verdiğini anlamak, iletişim şeklini fark etmek, hayata bakış açılarını gözden geçirmek, esneklik, problem çözme, yaratıcılık, gibi konulardaki tavırlarla yüzleşmek, empati becerisini test etmek, istenmeyen sonuçlara yol açan zihinsel yapıları, düşünceler, inançlar ve değerleri iş yaşamında dengeli biçimde kullanma becerisini kazanmak.

Eğitimin İçeriği:

 • Duygusal zeka nedir?
 • Duygusal farkındalık
 • Dışavurum, Kendini ifade etmek
 • Bağımsızlık
 • Özsaygı
 • Kendini gerçekleştirme
 • Empati
 • Sosyal sorumluluk
 • Sosyal ilişkiler
 • Problem çözme
 • Gerçekçilik
 • Esneklik
 • Strese dayanma
 • Dürtü kontrolü
 • Mutluluk
 • Denge
 • Üstün performans
 • Duygusal zeka ve iş başarısı

Katılımcılar:  

İş yerinde etkili iletişim ve başarıda etki sahibi olan tüm kurum ve kuruluş çalışanları

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI