Eğitici Eğitimi

Sürekli değişen ve dönüşen dünyamıza kurumsal ve kişisel olarak uyum sağlamada yetişkin eğitiminin önemli bir rolü bulunmaktadır. Kültürel değişim ve teknolojik gelişimin büyük ölçüde yetişkin eğitimi sayesinde gerçekleştirileceğini söylemek hiç de iddialı bir yaklaşım olmaz.

Eğitimin Amacı:

Kuruluş içinde yapılması planlanan iç eğitimlerin daha etkili, katılımcı odaklı ve başarılı hale getirilebilmesi için eğitici adaylarını yetişkin eğitimi uygulamaları konusunda geliştirmek. Eğitimci olmak isteyen katılımcıların kendi uzmanlık alanlarında etkili sunum tekniklerini uygulayabilmelerine yardımcı olmaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Anlatma, öğretme, eğitme
 • Öğrenme prensipleri
 • Yetişkin eğitiminin amaçları
 • Katılımcı analizi ve eğitim hedeflerinin belirlenmesi
 • Eğiticinin rolü ve tutumu
 • Eğitim türleri ve doğru metodun belirlenmesi
 • Sunum / eğitim içeriği hazırlama
 • Sunuş planlama
 • Eğitim ve malzeme planlama
 • Sunuş uygulamaları
 • Interaktivite ve oyunlaştırma
 • Görsel araçlardan yararlanma
 • Sunum ve eğitim değerlendirme
 • Etkili işbaşı eğitim uygulamaları
 • Değerlendirme ve kapanış

Katılımcıların Kazanımları:

-   Yetişkinlerde Öğrenme (Androgojik Yaklaşım)

-   Eğitim araçları, yöntemleri ve tarzları konusunda beceri kazanma,

-   Grup dinamikleri ve grup içinde birbirinden öğrenme (Synergogy)

-   Soru sorma ve yanıtlama teknikleri,

-   Katılımcı yetkinliklerini gözlemleme ve değerlendirme

-   Eğitim ihtiyaçlarını doğru belirleme

-   Katılımcılara en uygun öğrenme yöntemini belirleme,

-   Kendi gelişim ihtiyaçlarını belirleyebilme ve planlama,

-   Eğitim etkinliğini ölçme

Katılımcılar: Kuruluş içinde ve dışında eğitim vermesi hedeflenen her kademe ve fonksiyondan yöneticiler; takım liderleri, formenler; teknik ve teknik olmayan bölümlerin uzman ve çalışanları.

Süre: 2 gün interaktif ve teorik eğitim

Eğitim İhtiyaçları: Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı gereklidir.

 

YUKARI