Eğitim Yönetimi ve İhtiyaç Analizi Eğitimi

Sürekli değişen ve dönüşen dünyamıza kurumsal ve kişisel olarak uyum sağlamada yetişkin eğitiminin önemli bir rolü bulunmaktadır.

Kültürel değişim ve teknolojik gelişimin büyük ölçüde yetişkin eğitimi sayesinde gerçekleştirileceğini söylemek hiç de iddialı bir yaklaşım olmaz.

Eğitimin Amacı:

Kuruluş içinde yapılması planlanan eğitimlerin daha etkili, katılımcı odaklı ve başarılı hale getirilebilmesi için eğitim süreçlerinin oluşturulması, yönetimi ve geliştirilmesi için temel yaklaşımların oluşturulması. Kuruluşun vizyonuna hizmet edecek şekilde ihtiyaçların belirlenmesi, eğitimlerin planlanması, uygulanması, süreçlerin iyileştirilmesi ve eğitim etkinliğinin ölçümü gibi adımları geliştirme ve yönetmede gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. Kuruluş içi eğitici adaylarını yetiştirilmesi için atılması gereken adımların ve temel eğiticilik yetkinliklerinin belirlenmesi.

Eğitimin İçeriği:

 • Anlatma, öğretme, eğitme
 • Yetişkinlerin öğrenmesinin prensipleri
 • Yetişkin eğitiminin amaçları
 • Kurumsal olarak eğitim/gelişim süreçlerinin belirlenmesi
 • Eğitim ve malzeme planlama
 • Eğitim ihtiyaçlarının anlaşılması, belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Eğitim hedeflerinin iş hedeflerine uygunluğunun belirlenmesi
 • Katılımcı analizi ve eğitim hedeflerinin belirlenmesi
 • Eğitim tasarımı, planlanması ve uygulanması
 • Eğiticinin rolü ve tutumu
 • Eğitim türleri ve doğru metodun belirlenmesi
 • Eğitim kuruluşu ve eğitici değerlendirme
 • Etkili işbaşı eğitim uygulamaları
 • Değerlendirme ve kapanış

 

Katılımcıların Kazanımları:

-   Eğitim süreçlerini belirleme ve kapsamını oluşturma,

-   Eğitim süreçlerinin yönetiminde gerekli yetkinlikler

-   Yetişkinlerde Öğrenme (Androgojik Yaklaşım)

-   Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde temel yaklaşımlar,

-   Katılımcı yetkinliklerini gözlemleme ve değerlendirme

-   Eğitim ihtiyaçlarını doğru belirleme

-   Katılımcılara en uygun öğrenme yöntemini belirleme,

-   Eğitim etkinliğini ölçme ve iyileştirme

Katılımcılar:

Kuruluş içinde eğitim süreçlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesinde rol üstlenmesi düşünülen ilgili fonksiyondan yöneticiler; ilgili bölümlerin uzman ve çalışanları.

Süre:

2 gün interaktif ve teorik eğitim

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı gereklidir.

 

 

 

YUKARI