Endüstri 4.0 Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Eğitim dinleyici grubuna ‘Endüstri 4.0’ kavramının hikâye ve tarihçesi, teknolojik ve insani olarak ifade ettiği anlayış, bakış açısı, yöntem, teknik ve yenilikleri en somut şekilde hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir formatta aktaracaktır.

Otomotiv, beyaz eşya, makine vb. sektörlerinde yapılan gerçek uygulamalardan alınacak örneklerle, farklı sektörler için Endüstri 4.0 teknolojilerinin yarattığı fırsatlar ve sağladığı getiriler somutlaştırılarak anlatılacaktır. Verilecek örnek ve yapılacak metaforlarla bu yeni dönem hayal güçlerinde canlandırılacak ve dinleyici grubun tehdit değil fırsat odaklı düşünmesi sağlanacaktır.

İnteraktif olarak, firma faaliyetlerinde ve ürünlerde yapılabilecek ‘Endüstri 4.0’ odaklı yenilik ve inovasyonlarla ilgili kısa beyin fırtınaları ile dönüşüm dönemine ilk zihinsel hazırlık yapılmış olacaktır.

Eğitimin akışı, odak konuları, vurgulanması istenen mesajlar firmanın talepleri doğrultusunda tasarlanacaktır. Örnekler, metaforlar, görsel ve filmler firma ve sektöre özel olarak seçilecektir.

Eğitimin İçeriği:

Endüstri 4.0 nedir?

 • Hikayesi
 • Endüstri devrimleri içerisindeki yeri
 • Basit ve yalın tanımı
 • Hedefleri
 • Getirdiği yenilikler ve teknolojik altyapı
 • Uygulama örnekleri ve sonuçları

Endüstri 4.0 ile değişen liderlik tanımı

 • İnsani boyutu
 • Gerektirdiği liderlik yetkinlikleri
 • Dönüşüme destek olacak liderlik modeli
 • Kurumunuzun yöneticileri bu yeni niteliklere nasıl sahip olabilir?

Endüstri 4.0 ve Kurumunuz

 • Dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durum
 • Ne kadar hazırsınız? Riskler ve fırsatlar
 • IMPULS durum tespit testi ve gelişim eylem planı

Katılımcılar: 

Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, üretim çalışanları, teknik personel, kalite uzmanları, dijital dönüşüm projeleri yapılacak bölüm yöneticileri ve çalışanlar.

Süre:  1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kâğıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI