ERP Sisteminin Geliştirilmesi

AMAÇ

Tüm iş süreçlerinin değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi, yeniden yapılandırılması ve ERP ortamına taşınması


KAPSAM

01

02

03

Fonksiyonlar,
Süreçler ve Organizasyonel Yapı

Temel Veri

İleri Bildirim ve Planlama Sistemi

KAPSAM

04

05

06

Geri Bildirim

Mali Süreçler ile Entegrasyon

Rapor ve Analizler (Dash Board)


01

Fonksiyonlar,
Süreçler ve Organizasyonel Yapı

.Sisteminin Tüm Fonksiyonlarının Gözden Geçirilmesi ve Geliştirilmesi
.Süreçlerin Yeniden Tanımlanması (Gerektiğinde) ve Yeni Tanıma Uygun Organizasyon Yapısının Gözden Geçirilmesi
.Depo Süreçlerinin Tanımlanması (Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, İşletme Malzemesi Stok Kontrolü v.b.)
.Depo Süreçlerinin Tanımlanması (Girdi Kontrol, Malzeme Çıkışı, Sevkiyat Planlama, Araç Planlama, Sevkiyat v.b.)
.Planlama Bölümünün Görevlerinin Gözden Geçirilmesi, Yeniden Tanımlanması ve Uygulamaya Alınması
.Sipariş Kabulü, Sevkiyat ve Müşteri Faturaları ile Nakit Akış Yapısının Oluşturulması
.Satın Alma Talebi, Mal Kabulü, Tedarikçi Faturaları ile Nakit Akışı Yapısının Oluşturulması
.Satış Planı Önerisi ile Kapasite Planlama ve Karlılık Senaryoları Yapılması


02

Temel Veriler

.Teklif Verme, Sipariş Açma, Ürün Kartlarının ve Temel Verilerin İncelenmesi ve Geliştirilmesi
.Madde ve Hizmet Stok Kartlarının ve Temel Verilerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi
.Ürün Ağacı, Üretim Reçeteleri, Yardımcı Aparatlar ve Üretim Rotalarının İncelenmesi ve Geliştirilmesi
.Ürün, Makine, Kalıp, Takım, Aparat, Operasyon İlişkisinin Tanımlanması
.Standart Operasyon Sürelerinin Tanımlanması
.Kapasite Tanımları Ve Sipariş Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi (Ürün Karması, En Az Sipariş Miktarı v.b)
.Paketleme ve Ambalaj Standartlarının, Kodlama Yapısının ve Ürün Ağaçları ile Standart Sürelerinin Belirlenmesi
.Malzeme Talebi, Talep Onayı, Sipariş Onayı Rotasının ve Yetkilerinin Belirlenmesi
.Nakit Akış Yapısının Oluşturulması (Satış, Satın Alma Faaliyetleri ve Diğer Gelir /Giderlere Ait Verilerin Sistemden Alınması)
.Müşteri, Tedarikçi, Çalışan Cari Kart ve Kredi Takip Yapısının Gözden Geçirilmesi ve Gerekirse İyileştirilmesi
.Alınan ve Verilen Teminatlara Ait Sürecin Gözden Geçirilmesi ve Gerekirse İyileştirilmesi
.Duran Varlık Sürecinin Gözden Geçirilmesi ve Gerekirse İyileştirilmesi (Alım, Yatırım, Aktifleştirme, Amortisman, Stok Takip v.b)


03

İleri Bildirim ve Planlama Sistemi

.Satış Planı, Ürün Karması ve Sipariş Kabul Kriterlerine Uygun Olarak Sipariş Alınması, Termin Verilmesi, Üretimin Planlanması ve Takibi
.Sipariş Kabulü ve Planlama Onay Sisteminin Kurulması (Kapasite Kontrolü ve Termin Belirleme)
.Üretim İş Emri Yapısının Belirlenmesi (Mamul Üretimi, Yarı Mamul Üretimi, Stok Siparişi, Müşteri Siparişi v.b)
.Makine ve Ekipman Çizelgeleme (Makinalara Günlük Üretim Programı Verilmesi)
.Satın Alma Talebi, Sipariş İş Emri Yapısının Belirlenmesi
.Satın Alma Talebi, Mal Kabulü ve Tedarikçi Faturaları İlişkisinin Kurulması
.Hammadde ve Yardımcı Madde İhtiyaç Planının Oluşturulması
.Aylık Üretim ve Sevkiyat Planları Hazırlanması ve Yayınlanması
.Yükleme Talimatı ve Risk Kontrolü Yapısının Oluşturulması


04

Geri Bildirim

.Üretim İş Emirleri ve Üretim Programlarının İş İstasyonlarına Aktarılacağı ve Geri Bildirimlerinin Sağlanacağı Terminallerin Belirlenmesi
.Operatör İleri Bildirim ve Geri Bildirim Ekranlarının Tasarımı
.Üretim Programının Operatör Ekranında Oluşturulması
.Tüm Faaliyetlerin (Üretim, Bakım, Diğer Duruşlar) Geri Bildirimi ve Makine Faaliyet Raporunun Oluşturtulması
.Faaliyet Geri Bildirimlerinin Tüm İş İstasyonlarına Yayılımı
.Makine (İş İstasyonu) Üzerindeki Tüm Faaliyetlerin Geri Bildiriminin Sağlanması (Üretim, Bakım ve Diğer Duruşlar)
.Ürün Ağaçlarında Yer Alan Malzemelerin Tüketimlerinin Sağlanması
.Ürün Ağaçlarında Yer Almayan Malzemelerin Tüketimlerinin Sağlanması


05

Mali Süreçler ile Entegrasyon

.Maliyet Sistemi ve Sürecinin Gözden Geçirilmesi
.Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Plan Amaçlı Kurulması
.Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Fiili Geri Bildirimler ile Kurulması
.Plan Maliyet - Fiili Maliyet Karşılaştırma Yapısının Kurulması .Finansal Planlama ile Karlılık Simülasyonlarının Yapılmasının Sağlanması


06

Rapor ve Analizler (Dash Board)

.Mevcut Kurumsal (Yönetim) Raporların Gözden Geçirilmesi
.Finansal Göstergelerin Tanımlanması
.Süreçler ile İlgili (Operasyonel) Göstergelerin Tanımlanması
.Müşteriler ile İlgili Göstergelerin Tanımlanması
.Çalışanlar ile İlgili Göstergelerin Tanımlanması
.Kurumsal Raporlama Yapısının İyileştirilmesi

YUKARI