Etkili İletişim Becerileri

Eğitimin Amacı:

İletişim, insanlar arasında yapılan anlamlar paylaşma ve ortak kılma sürecidir. Beden dili, empati yapma, fikir ve duyguları ifade etme gibi birçok metodu bulunan iletişim, bireylerin farkını ortaya koyan önemli bir araçtır.

Her meslek dalında sahip olunması gereken kritik yetenek ve becerilerin başında gelen "İletişim Teknikleri", bireylerin etkinliğini doğrudan artırmaktadır. İş hayatında iletişim eksikliğinden kaynaklanabilecek yanlış anlaşılmalar ve olumsuzluklar, ancak ve ancak ortak anlayışla çözülebilmektedir. İş arkadaşları, üst ve ast kademede bulunanlarla iletişimde fark yaratabilmenin yolu, iletişim tekniklerinden geçmektedir. Üstün iletişim becerilerine sahip bireyler, bakmak ile görmek arasındaki küçük detayı fark edebilenlerdir. Bu eğitim ile etkili iletişim kurmanın teknikleri ele alınacak, senaryolar vasıtasıyla iletişim becerileri tatbik edilecektir.

Eğitimin İçeriği:

 • İletişimin önemini ve onlara kattığı faydanın farkına varacak,
 • Smart (specific, measurable, attainable, realistic, timely) hedef belirleme yaklaşımıyla hayata dair gerçekçi hedefler ortaya koyacak,
 • İş ve özel yaşamda başarılı olmak için gerekli olan temel öğeleri tanımlayacak,
 • İletişim sürecinin zorluğuna dair örnekler verilerek İletişime geçilmesini engelleyen faktörleri ortadan kaldırabilecek,
 • İletişim sürecinde “3 DAT” formülünden faydalanabilecek,
 • Davranış tarzı analizleriyle kendine ayna tutabilecek, kendi ilişki ve iletişim biçimini tanıyabilecek,
 • Farklı kişilik tiplerine yönelik uygun iletişim tarzına sahip olarak beklentileri yönetme ve farklılıkları gözlemlemek için analiz yapabilecek,
 • İletişiminin başarısızlıklarını gelişim fırsatı olarak değerlendirecek, (3B Kuralı)
 • Diğer kişilerin davranışlarına sebep olan duygu ve düşünceleri inceleyebilecek,
 • Kendini ifade etme becerilerini geliştirebilecekler (karizmatik kelimeler ve yasak ifadeler),
 • Sözlü ve sözsüz iletişim araçlarını önem sırasına koyacak,
 • Beden dilinin etkili iletişim aracı olarak kullanabilecek,
 • İletişimde kişisel mesafe sınırlarının farkını ayırt edebilecek,
 • İlk ve son izlenimin iletişim üzerindeki etkisini keşfedecek,
 • Tükenmişlik Duygusunun iletişim üzerindeki etkisini değerlendirebilecekler.

Katılımcılar:

Her kademe yönetici ve etkili iletişim kurma ihtiyacı olan çalışanlar.

Süre:  2 gün

YUKARI