Finansal Durum Analizi

Amaç:

Şirket Yönetimi, hissedarlar, kreditörler, yatırım yapmak isteyenler, halka arz, birleşme ve satın alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak karar vericilere ışık tutabilmek, bilgi verebilmek amacıyla;

Şirketin bir hesap dönemine ait finansal tablolarını, finansal verilerini ve bilanço dışı yükümlülük ve haklarını analiz ederek; finansal yapısının ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi. Başka bir deyişle; varlık, kaynak, öz sermaye ile karlılık ve nakit akış durumunu değerlendirmek ve şirketin geleceğinin tasarlanmasına destek olmak.

Aynı sektördeki benzer veya öncü şirketlerin finansal sonuçları ile karşılaştırma yaparak şirketin göreceli konumunu ve durumunu saptamak.

Kapsam:

A - Bilanço ve gelir tablosunun genel yapısı ve tabloları oluşturan unsurlar ele alınarak aşağıdaki tablolar değerlendirilir / oluşturulur;

 • Fon akım tablosu
 • Nakit akım tablosu
  • Direkt yöntem
  • Dolaylı yöntem
 • Kar dağıtım tablosu
 • Öz kaynak değişim tablosu
 • Satışların maliyeti tablosu

B - Oluşturulan tablolar finansal durum analizinde kullanılan teknikler aracılığıyla incelenir;

 • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz)
 • Yüzde yöntemiyle analiz (Dikey analiz)
 • Eğilim yüzdeleri yöntemiyle analiz (Trend analizi)
 • Oran yönetimiyle analiz (Rasyo analizi)
 • Nakit akımlarının bugünkü değer analizi

Kimler için Finansal Tablolar Analizi?

 • Şirket yönetimi için
 • Yerel kreditörler için
 • Vergi odaklı yaklaşım için
 • Uluslararası kreditörler ve / veya olası iş birlikleri için

Finansal Tabloların Çeşitleri;

Bilanço

 • Düzenlenme tarihi açısından
  • Dönem başı bilançosu
  • Dönem sonu bilançosu
  • Ara bilanço
 • Mali analiz açısından
  • Karşılaştırmalı bilançolar
  • Analitik bilançolar
 • Kapsamları açısından
  • İşletme (solo) bilançoları
  • Konsolide-holding bilançoları
 • Ülkemizde uygulanan bilanço tipleri açısından
  • Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nin öngördüğü bilançolar
  • SPK Tebliği’nin öngördüğü bilançolar
  • UFRS kapsamında hazırlanmış bilançolar
 • Düzenlenme amacına göre
  • Kuruluş bilançosu
  • Tasfiye bilançoları
  • İflas bilançosu
  • Konkordato bilançosu
  • Bölünme (tam-kısmi) bilançosu
  • Birleşme-füzyon bilançosu
  • Devir-aktarma bilançosu
  • Ayrılma bilançosu
 • Sektörel
  • Endüstri işletmeleri bilançosu
  • Perakende işletmeleri bilançosu
  • Hizmet sektörü bilançoları
  • Bankacılık sektörü bilançoları
  • Sigortacılık sektörü bilançoları
 • Hukuki yapılanma açısından
  • Ferdi işletme bilançosu
  • Adi ortaklık bilançosu
  • Kolektif şirket bilançosu
  • Limited şirket bilançosu
  • Anonim şirket bilançosu
  • Kooperatif bilançosu
  • Vakıf bilançosu
  • Dernek bilançosu

Gelir tablosu

  • Hesap tipi gelir tablosu
  • Rapor tipi gelir tablosu

Fon akım tablosu

 

 

Nakit akım tablosu

  • Direkt yöntem
  • Dolaylı yöntem

Kar dağıtım tablosu

Öz kaynaklar değişim tablosu

Net işletme sermayesi değişim tablosu

Satışların maliyeti tablosu

Yukarıdaki tablo ve teknikler kullanılarak Finansal Durum Analizi yapılır, gelecekteki nakit akımlarının değerlendirilmesi ve / veya projeksiyonlarının yapılması sağlanır, şirketin kredibilitesi, büyüme, gelişme ve yatırım potansiyelleri değerlendirilir.

  YUKARI