Finansal Güçlük İçindeki Şirketlerin Geçici Olarak Yönetimi

Amaç

Finansal zorluk içinde olan şirketlerin performanslarının geliştirilmesi ve varlıklarını sürdürmelerinin sağlanması

Sorunların çözümü için yeni stratejiler ve iş planları oluşturulması

Şirketlerin operasyonel ve finansal süreçleri ile organizasyonun yeniden yapılandırılması

Sürdürülebilir performans ve yönetim modeli için geçici yönetim oluşturulması

Kapsam

 • Mevcut Durum Analizi
 • Kısa ve Orta Vadeli İş Planı
 • İş Süreçlerinin ve Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması
 • Geçici Profesyonel Şirket Yönetimi

Mevcut durum analizi

 • Liderlik, Strateji ve Doğru Yönlendirme
 • Doğru Vizyon ve Hedefler
 • Doğru Takım ve Organizasyon
 • Doğru İş Süreçleri
 • Doğru ve Güvenilir Bilgi
 • Doğru ve Ortak Kültür
 • Müşteriye Sunulan Değer
 • Doğru Ölçme, İzleme ve Denetleme
 • Çalışanların Katılımı ve Gelişimi
 • Kayıpların Belirlenmesi ve İyileştirmelerin Yönetimi

Kısa ve orta vadeli iş planı

Satış Planı

 • Geçmiş verilerin analizi
 • Müşteri ve Pazar analizi
 • Detaylı satış planı

Kapasite Belirleme

 • SOP oluşturma
 • Satış planındaki ürünlerin kapasite kontrolü

Ürün Karması

 • Ürün karması ve kapasite optimizasyonu

Karlılık Senaryoları

 • İdeal karlılık senaryoları ile satış, üretim ve sevkiyat planlarının oluşturulması

Finansal Planlama

 • İş planının gerçekleştirmesini sağlayacak işletme sermayesinin ihtiyacının belirlenmesi ve temini

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması

Operasyonel Süreçler / Finansal Süreçler

Analiz

 • SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
 • Kalite Kritikleri (CTQ)
 • Süreç Kartı

Tasarım ve Optimizasyon

 • Süreç haritalama ve Maki Gami
 • Kayıp Yapısı ve Maliyet Analizi

Doğrulama

 • FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi)
 • RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
 • Performans Göstergeleri

Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması

Proje Ekibi

 • Proje ekibi oluşturulması

Çalışma Prensipleri

 • Çalışma prensiplerinin belirlenmesi
 • Kullanılacak dokümanların belirlenmesi

Mevcut Yapının İncelenmesi

 • Mevcut görevlerin ve görev tanımlarının incelenmesi
 • Mevcut süreçlerin incelenmesi

İş Analizleri

 • Her bir görev için detay analiz

İş Tanımları

 • Her bir görev için detay iş tanımı

İş Ölçümleri

 • Her bir pozisyon için iş akışı  ve zaman ölçümlemesi

Norm Kadro ve Organizasyon

 • İş süreçleri analizine uygun olarak organizasyon yapısının belirlenmesi
 • Norm sayıların ve niteliklerin belirlenmesi

Profesyonel Şirket Yönetimi

Yetki Seviyelerinin Tanımlanması ve Yetkilendirme

 • Pozisyon bazlı yetki tanımları
 • Yetki tablosu

Operasyonel İş Sonuçlarının Yönetimi

 • Operasyonel iş hedeflerini gerçekleştirecek faaliyetlerin planlanması
 • Faaliyetlerin yönetilmesi
 • Sürdürülebilir operasyonel iş sonuçları

Finansal İş Sonuçlarının Yönetimi

 • Finansal iş hedeflerini gerçekleştirecek faaliyetlerin planlanması
 • Faaliyetlerin yönetilmesi
 • Nakit Akış Planlaması ve Yönetimi
 • Bilançonun ve finansal rasyoların iyileştirilmesi
YUKARI