Görsel Yönetim Eğitimi

Bir kuruluşun, yönetim politikalarını belirledikten sonra; toplam katılımı sağlamak üzere, standartları, kuralları,  hedefleri, performansı herkesin dikkatine sunması ancak görselleşme ile mümkün olabilir. Kayıplar açıkça fark edilir hale gelmeli, herkes hedefler doğrultusunda tam uyum içinde odaklanıp, hiza alarak katılımcı olmalıdır.

Eğitimin Amacı:

Bir şeyi gördüğünüzde daha iyi anlarsınız.

Görsel Yönetim, önemli bilginin herkesin görüp anlayacağı hale getirildiği bir iş yönetim tarzıdır. Bilginin yazılı ifadesi yerine, görsel şekillerle kolay anlaşılır biçimde insanlara iletilmesidir.

Görsellikteki tasarım, bilginin kısa zamanda doğru şekilde algılanmasını sağlayabilmelidir.

 • Tüm kararlar bilgiye dayanır
 • Bilgiye kısa sürede ulaşabilirsek, daha iyi karar verebiliriz.
 • Görsel Yönetim sayesinde bilgiyi alma ve algılama en hızlı şekilde olur
 • Bilgi herkese açık ve şeffaftır
 • Görsel yönetilen bir iş yeri düzenli, güvenli ve üretken olur.

Görsel Yönetimi kuruluşunda kuracak ve yaşatacak uygulayıcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Görsellik ve Görsel İletişim
 • Politikaların Açılımından Günlük Yönetime giden yolda çok yönlü iletişim
 • Görsel Belgeleme – Standart İş
 • İş Süreçlerinde Performans Göstergelerinin kuruluş bütününe yansıtılması
 • Bilgiye kolay ve eş zamansal ulaşabilme
 • Kayıpların aşikar hale gelmesi – Toplam Katılımın Sağlanması
 • Alınan Önlemlerin, Kaizenlerin herkesin bilgisine açık hale getirilmesi

Katılımcılar:

İş yerlerinde görsel iletişim ve yönetimi uygulama durumunda olan yöneticiler, şefler, memurlar ilk seviye amirleri. Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Süre:

1 gün, teorik eğitim ve 5 grup çalışması

 

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi gereklidir.

 

YUKARI