Görsel Yönetim Sistemi

Bir Bakış Yeter


Kapsam

Makinaların ve Sahanın Görselleştirilmesi
Malzeme - İş Akışı Görselleştirilmesi
Metot ve Standartların Görselleştirilmesi
İnsan Faktörü – Becerilerin Görselleştirilmesi
Ölçme ve Kontrol Sistemlerinin Görselleştirilmesi
Günlük Yönetim Sistemi – Görsel Yönetim Sistemi İlişkisi


5 Adımda Görsel Yönetim

Mevcut Durum Analizi
Pilot Alanda Görsel Yönetim Uygulama
Görsel Yönetim Standartları Oluşturma – Seviye 1
Görsel Yönetim Standartları Oluşturma – Seviye 2
Görsel Yönetim Standartları Oluşturma – Seviye 3


Mevcut Durum Analizi

Görsel yönetim araçlarının sınıflandırılması
Mevcut görsel yönetim araçlarının belirlenmesi
En iyi örneklerin ve bölgelerin belirlenmesi
Önemli alanların ve görsel yönetim araçlarının önceliklendirilmesi
Görsel yönetim master planının hazırlanması


Pilot Alanda Görsel Yönetim Uygulama

Pilot alan belirleme ve ekip oluşturma
Görsel yönetim fikirleri çalıştayı
Görsel yönetim önerilerinin uygulanması
Sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi


Görsel Yönetim Standartları Oluşturma – Seviye 1

Görsel yönetim araçlarının sınıflandırmasının gözden geçirilmesi
Görsel yönetim seviye 1 standartlarının belirlenmesi
Görsel yönetim eğitim kapsamının ve görsel yönetim eğitim odasının
hazırlanması
Tüm ekibin eğitilmesi ve tüm bölgelere yayılımının desteklenmesi
Yeni uygulamaların desteklenmesi ve sonuçlarının kontrolü
Standartların gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi


Görsel Yönetim Standartları Oluşturma – Seviye 2

Görsel yönetim araçlarının sınıflandırmasının gözden geçirilmesi
Görsel yönetim seviye 2 standartlarının belirlenmesi
Görsel yönetim eğitim kapsamının güncellenmesi
Tüm ekibin eğitilmesi ve tüm bölgelere yayılımının desteklenmesi
Yeni uygulamaların desteklenmesi ve sonuçlarının kontrolü
Standartların gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi


Görsel Yönetim Standartları Oluşturma – Seviye 3

Görsel yönetim araçlarının sınıflandırmasının gözden geçirilmesi
Görsel yönetim seviye 2 standartlarının belirlenmesi
Görsel yönetim eğitim kapsamının güncellenmesi
Tüm ekibin eğitilmesi ve tüm bölgelere yayılımının desteklenmesi
Yeni uygulamaların desteklenmesi ve sonuçlarının kontrolü
Standartların gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi

YUKARI