Hızlı Kazanım Projeleri

İşletmelerin kayıplarına odaklanarak kısa sürede sonuçlanmasını istediği proje yaklaşımlarını hızlı kazanım olarak adlandırıyoruz.

Hızlı kazanım projeleri ile firma kayıplarını gidermek adına İşletmede hızlı bir değerlendirme  (Quickscan) sonrası potansiyel iyileştirme konularını belirler.

Proje yönetimi disiplini içerisinde doğru metodolojiyi barındıran proje planı yapılarak 3 fazda toplam 8 haftalık zaman dilimi içerisinde projelerin kapatılması hedeflenir.

Minimum maliyetle maksimum getiriyi hedefleyen ve çalışanların israf avcıları  olarak tanımlandığı bu yaklaşım, gerekli otonom yönetim yaklaşımlarıyla desteklenerek kazanımların korunması sağlanır.

Amaç;

Kayıplar;

 • Pilot tesiste kayıpların bulunması
 • Kayıp maliyetlerinin hesaplanması

Potansiyel Kazançlar;

 • Potansiyel iyileştirme konularının belirlenmesi
 • Potansiyel kazançların belirlenmesi

Hızlı Kazanımlar;

 • İyileştirme metodlarının ve ekiplerinin belirlenmesi
 • İyileştirmelerin planlanması ve sonuçlandırılması

Kapsam

1- Hazırlık Fazı;

 • Pilot tesiste veri alt yapısının incelenmesi
 • Pilot tesiste veri ihtiyacının (veri planı) belirlenmesi
 • Pilot tesiste veri hazırlık tablosu oluşturma   (Veri doğruluğunun sağlanması)
 • Kayıp türlerinin belirlenmesi
 • Pilot tesiste OEE yapısının kurulması
 • Pilot tesiste OEE analizi
 • Pilot tesiste kayıp analizi
 • Pilot tesiste maliyet yapısının incelenmesi
 • Pilot tesiste Kayıp – Maliyet analizi
 • Üretim tesisi dışındaki kayıpların tanımlanması
 • Üretim tesisi dışındaki kayıpların analizi
 • Genel Kayıp - Maliyet analizi
 • Potansiyel iyileştirme konularının belirlenmesi
 • Potansiyel iyileştirme getirilerinin belirlenmesi
 • İyileştirme Master Planı hazırlama

2-Uygulama Fazı;

 • İyileştirme Organizasyonunun Oluşturulması
 • Kaizen Türlerinin ve Kaizen Metodlarının Belirlenmesi
 • İlk Kaizen Konularının Belirlenmesi
 • İlk Kaizen Getirilerinin Belirlenmesi (Hedefler)
 • Kaizen Takip Sistematiğinin Oluşturulması
 • Kaizen Sponsorlarının Belirlenmesi
 • İlk Kaizen Ekiplerinin Oluşturulması
 • Tanıma, Takdir ve Ödüllendirme Sisteminin Tanımlanması
 • Kaizen Duyurusu, Afişler ve Görsellerin Tasarımı
 • Uygulamalı Kaizen Danışmanlığı ve Kaizen Sunumları

 

 

YUKARI