Hızlı kazanım projeleri

Haberleşme Giderlerinin Azaltılması
Kırtasiye Giderlerinin Azaltılması
Enerji Verimliliği (İdari Bina  Enerji Maliyetlerinin Azaltılması)

 

YUKARI

28.KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYLARI 25 KASIM 2019