İleri Planlama ve Çizelgeleme

Siz hangi Kurumsal KPI’larınızı Planlama Departmanına havale ettiniz?

Planlama, şirketlerin maddi ve entellektüel kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi işidir.

Şirketlerin tüm kaynaklarının etkin, ilişkili ve dengeli kullanılmasını sağlayan denklemin belirlenmesi, beklenen iş sonuçlarına ulaşmak için gerekli girdi faaliyetlerinin tanımlanmasını ve yönetilmesini sağlayan bir yaklaşımın adıdır planlama.

Karlı bir şirket olmanın ve bunu sürdürebilmenin yolu planlamadan geçer!

Planlama bir departman değil bir fonksiyon olarak ele alınmalıdır.

Kuruluşların başarılarını etkileyen en önemli fonksiyon planlamadır. Planlama fonksiyonun sadece bir departmana indirgenmesi, lokal uygulamalar ile çözümler üretilmesi yapılan en büyük hataların başında gelmektedir.

Sipariş alma, teslimat tarihi belirleme, sipariş rezervasyonu, kapasite belirleme, alternatif rotaların varlığı, üretim akışının düzensizliği, ürünlerin birden fazla işlem görerek ve farklı iş istasyonlarından geçerek sonlanması, işletme kısıtları, darboğazlar, kaynakların özelliklerindeki farklılıklar planlama problemini daha karmaşık ve çözülmesi zor bir PUZZLE haline getirmektedir.

Bu durum; şirketin tüm Tedarik Zinciri Süreçlerinin tek bir tabanda planlanması ve yönetilmesini sağlayan bir sisteme olan ihtiyacını ortaya çıkartmaktadır.

Planlama kararları, kuruluşların Kritik Performans Göstergelerini (KPI)  doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir.

Planlama Sistemi

Kuruluşların karlılıklarını en üst seviyede yönetebilmeleri ve bunu sürdürebilmeleri için kendi sektöründeki ihtiyaçlara ve iş süreçlerine uygun Planlama Sisteminin tanımlanması, ölçüm ve uygulama araçlarının doğru seçilmesi önemli olacaktır.

Plan yapmak ve plana uygun olarak oyuna başlamak her zaman daha az maliyetlidir. İyi tanımlanmış bir Planlama Sisteminin varlığı; olası senaryoları ve bunların sonuçlarını önceden öğrenme, başka bir ifade ile savaş alanında önceden gezinerek simülasyonlar yapma ve karşılaşacağınız tehlikelere karşı tedbir alma imkanı sağlayacaktır.

Plan yapmak, geleceğe hazırlanmak demektir.

Maalesef, ülkemizin çok önemli ve ciro büyüklükleri itibarı ile ilk 500 şirketi içinde yer alan kuruluşlarının önemli bir kısmında etkin bir planlama sistemi ve yaklaşımı görülmemektedir.

Planlama faaliyetleri genellikle, Planlama Sisteminin en alt katmanı olan Operasyonel Planlama seviyesindeki üretimin planlanması şeklinde algılanmakta ve yapılandırılmaktadır.

Kuruluşların etkin bir planlama sistemine sahip olmaları için planlama faaliyetlerini Hiyerarşik 3 Seviyede ele almaları gerekmektedir. Bu seviyelerin birinin eksik olması ve/ veya seviyeler arsındaki ilişkinin kurulamaması planlama etkinliğini azaltacaktır.

  1. Stratejik Planlama
  2. Taktik Planlama
  3. Operasyonel Planlama

Planlama Seviyelerini, planlama faaliyetlerini, beklenen faydaları ve planlamanın zaman boyutunu gösteren bir örnek tablo ile kuruluşların Kritik Performans Göstergeleri ile etkileşimli olarak kurulacak sistemin katmanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.YUKARI