İleri Ürün Kalite Planlama (APQP)

Otomotiv Kalite Yönetim Sisteminde nasıl etkin kalite planlaması ve kontrol planı yapılması gerektiği ile ilgili gerekli bilgileri sağlayacaktır. Yeni ürün ve proses tasarımı, geliştirilmesi, devreye alınması aşamalarını anlatan sistematik bir yaklaşımdır. Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi aynı zamanda standardın yeni ürün, proses tasarımı ve devreye alma gerekliliklerini açıklar

Eğitimin Amacı:

Günümüzde ISO TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde otomotiv zinciri içinde bulunan şirketlerin, yeni ürün devreye alma sürecinde uymakla yükümlü oldukları, otomotiv sektörü dışındaki şirketlerde de kullanımı gün geçtikçe artan İleri Ürün Kalite Planlamasını tanımlamak ve katılımcıların bilgi ve becerilerinin artırılacağı pratik uygulamalar yardımıyla somutlaştırmaktır.

Eğitimin İçeriği:

  • Ürün kalite planlama döngüsü
  • APQP nedir? 
  • Ürün kalite planlaması sorumlulukları
  • APQP aşamaları
  • APQP zaman çizelgesi
  • APQP süreçlerinin girdileri / çıktıları 
  • Kontrol planı metodolojisi

konularında bilgi ve örnek uygulamalar yapılacaktır.

Katılımcılar:

Orta ve üst düzey yöneticiler, proje ve program yöneticileri, kurum içinde yeni ürün devreye alma faaliyetlerinden sorumlu personel, kalite uzmanları, mühendislik ve teknik bölüm çalışanları.

Süre:

2 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI