İlk Kademe Yönetici Geliştirme Programı (Davranış Geliştirme)

İlk kademe yöneticiler (İKY), çalışanların gözünde şirketi temsil ederler. Bu nedenle İKY için sadece iyi teknik bilgiye sahip olmak yeterli değildir. Onlardan ustalık yanında yüksek liderlik ve iletişim becerileri göstermeleri de beklenir ve bu mümkündür.İlk kademe yöneticilerin kuruluşlardaki yerini en iyi anlatan tanımlama “bir kemerdeki kilit taşı” benzetmesi olsa gerek…

Eğitimin Amacı:

İlk kademe yöneticilik eğitimi işletmelerin formen, teknisyen, ustabaşı ve vardiya amirleri vb. ünvanlı mavi yaka kadrolarına en yakın yöneticilerine yöneliktir.

İlk kademe yönetici kadroları şirket hedeflerinin en temel düzeyde uygulanmasına liderlik etmeleri nedeniyle işletmeler için önemli bir yere sahiptir.

Üretim verimliliğinin arttırılması, sağlıklı iş ilişkileri ve şirketlerin başarıya ulaşabilmesi için bir ilk kademe yöneticinin iyi teknik bilgi ve becerinin yanı sıra yönetim ve liderlik becerilerini de geliştirmiş olması gereklidir.

Üç aşamalı olarak önerilen bu program; ilk kademe yönetici ve yönetici adaylarının etkin birer yöneticiye dönüşmesini ve geliştirilmelerini hedeflemektedir. Ancak, bu modüller ihtiyaca yönelik olarak ayrı ayrı da yapılabilir

Eğitimin Kazandırmayı Hedeflediği Tutum ve Davranışlar:

 • Temel yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi,
 • Ast ve üstlerle etkili iletişim kurma becerisi,
 • İşyerinin düzen ve disiplinin sağlanmasında sorumluluk üstlenmek,
 • İş ve insan ile ilgili problemlere etkili ve kalıcı çözümler üretebilme yaklaşımları geliştirme,
 • Doğru zamanda, doğru aksiyonları alabilecek yöneticilik becerileri geliştirmek,
 • Kendini, takımını ve işini yönetebilmek

Katılımcılar:

Ustabaşı, formen, teknisyen vb. ünvanlı ilk kademe yöneticiler ve bu göreve getirilmesi hedeflenen uygun adaylar.

Program İçeriği:

 1. Modül: İlk Kademe Yöneticinin Temel Sorumlulukları Süre: 4 tam gün:
 • İlk kademe yöneticinin temel rol ve sorumlulukları
 • İş ilişkileri ve mavi yaka çalışan yönetimi
 • İşyerinde düzen ve disiplinin sağlanması
 • Görevlendirme ve iş takibinde temel tutum ve davranışlar
 • İş yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve problemlerin çözümü
 • Etkili iş öğretimi teknikleri ve işbaşı eğitimi
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilk kademe yöneticinin rol ve sorumlulukları
 1. Modül: İlk Kademe Yöneticiler için Yönetici ve Sorumlulukları Eğitimi (Süre 2 tam gün)
 • Yönetim ve yöneticilikle ilgili temel rol ve sorumluluklar (ilk modül eğitim ile ilişki kurulması)
 • Yönetim kavramı ve yönetim fonksiyonları
 • Yönetim fonksiyonlarının incelenmesi (vaka çalışması)
 • Etkili planlama ve karar verme
 • İlk kademe yöneticilikte iletişimin önemi
 • İnsan davranışları ve motivasyon
 • Ast ve üstlerle çalışmada çatışmaların yönetimi ve müzakere
 • Etkili bir ilk kademe yöneticiden neler beklenir?
        3. Modül: Liderlik Becerilerini Geliştirme (Süre: 2 gün)
  • Liderlik nedir? Her yönetici lider midir?
  • Nasıl lider olunur?
  • Liderlik yaklaşımları
  • Ekip çalışması ve etkili takım liderliği
  • Ekip içindeki farklı roller,
  • Liderlik ve iletişim
  • Uygulamalar ve testler

  Eğitim Yöntemi: Eğitimler; katılımcıların aktif katılımı ve katkılarıyla tartışma, sunum, rol oynama, drama, ekip oyunları ve uygulamalarla zenginleştirilmiştir.

  Program Öncesi ve Sonrası Uygulamalar:

  1. Planlama:
  • İlk kademe yönetici ve adayların belirlenmesi,
  • İçerik tasarımı konusunda kuruluşla mutabakat,
  • Modüllerin zaman aralığının ihtiyaçlara göre planlanması,
  • Program ve katılımcı takibi için ölçme ve gözlem araçlarının belirlenmesi,
  • Kuruluş içi gözlemci ve rehberler olacak ise önceden bilgilendirilmesi ve hazırlık
  1. Uygulama:
  • Program Modüllerinin Uygulanması
  • Alınan geribildirimlere göre uyarlamalar
  1. Takip:
  • Modüllerin uygulanması sonrasında izleme,
  • Program rehberlerinden ve eğitimci gözlemlerinden yararlanılarak kariyer izlemesi, takip ve destek programları yapmak,
  1. İyileştirme:

  Eğitimci:  Grupas Gelişim Danışmanları

   

  YUKARI