İlk Kademe Yönetici Geliştirme Programı (Yalın Teknikler)

Programın Amacı:

 • İşletmelerde istenilen iş sonuçlarına hızlı bir şekilde ulaşmak için saha liderlerinin gerekli donanımlara ve yetkinlik seviyesine ulaşmasını sağlamak.
 • İşletme içinde kayıp oluşturan noktaları ölçme, analiz etme, önceliklendirme becerisine sahip liderler yetiştirmek.

 

Programın İçeriği:

 1. Gün:
 • Anormallik Kavramı
  • Anormallik Nedir
  • Anormalliklerin İşletmelere Yarattığı Problemler
  • Anormalliklerle Mücadele Yöntemleri

 

 • Günlük Yönetim Sistemi
  • Temizlik
  • Günlük Kontroller
  • İş Sonuçları

 

 • Görsel Yönetim – Kayıpların Görselleşmesi
  • Makinaların Görselleştirilmesi
  • Malzeme- İş Akışı Görselleştirilmesi
  • İnsan Faktörü Beceri- Motivasyon Görselleştirilmesi
  • Metod ve Standartların Görselleştirilmesi
  • Ölçme ve Kontrol Sistemlerinin Görselleştirilmesi
  • Sahada Sergilenecek Performans Göstergeleri (Anahtar Performans Göstergeleri)
 1. Gün:
 • Otonom Yönetim 1,2,3,4. adımları
  1. Adım Temizliğin Başlatılması (Makinaların İncelenmesi ve Anormalliklerin Belirlenmesi)
  2. Adım Kirlilik Kaynakları ve Ulaşılması Güç Bölgelerin Tespiti
  3. Adım Temizlik Standartlarının Belirlenmesi
  4. Adım Kontrol Standartlarının Belirlenmesi
  5. Gün:
 • Kayıp Kavramı
  • Kayıp Nedir
  • Kayıp Türleri
  • Kayıp Giderme Yöntemleri
  • Bazı Kayıpların Detaylı Hesaplanması (duruş, malzeme kaybı v.b)
 • OEE ve Kayıp Yapısı Analizi
  • OEE Nedir, Nasıl Hesaplanır?
  • OEE Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gereken Tuzaklar
 1. Gün:
 • Gözlem Yapma, Veri Toplama ve Ölçüm
  • Veri Türleri
  • Basit Grafikler (Pareto, Histogram, Pie Chart, …)
  • Veri Toplama
 • 5S ile Kayıpların Giderilmesi
  • 5S Metodu
  • Uygulama
  • 5S Neden Önemlidir?
 • Sürekli İyileştirme
  • Kaizen Türleri (Ö/S Kaizeni, Kobetsu Kaizen, …)
  • Problem Çözme Teknikleri (5 Neden, Balık Kılçığı, 5N1K)
 1. Gün:
 • Sınav

 

Katılımcılar:  

İşletmelerde Görev Yapan İlk Kademe Yönetici Adayları ve İlk Kademe Yöneticiler (Formen, Postabaşı, Ustabaşı, Saha Lideri).

Süre:

5 gün

Program İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI