İSG Kültür ve Davranış Değişimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Şirket kültürü; çalışanların perspektifinden oluşan bir şirket kimliğidir. İş güvenliği teknik bir problem değildir veya davranışsal bir problem değildir. İş güvenliği kültürel bir problemdir. Yönetimin desteği ve çalışanların katılımı ile iletişime dayalı bir iş güvenlik kültürünün var olması ve yerleşmesi eğitimin temel amacıdır.

İş güvenliği kültüründen beslenen ‘Davranış Odaklı İş Güvenliği Sistemi’ buz dağının görünmeyen yüzünü görmemizi sağlayarak güvenle başlayan günün güvenle bitmesine imkân verecektir. Bu ve daha fazlası verilecek eğitimde sizi bekliyor.

Eğitimin İçeriği:

 • Kültür, Örgüt Kültürü, Güvenlik Kültürü Tanımları
 • İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kültürü
 • İSG Kültürünün Temel Amacı
 • Yaşayan İSG Kültürü
 • İSG Kültürünün Özellikleri
 • İSG Kültürünün Dayanakları
 • İSG Kültürünün Kazanımları
 • İSG Kültürünün Basamakları
  • Patolojik-Reaktif-Rakamsal-Proaktif-Üretken evreler
 • İSG Performans Gelişiminin İş Kazaların Azaltılmasına Olan Etkileri
 • Davranış Odaklı İş Güvenliği (Behaviour Base Safety- BBS) Sistemi
 • Davranış Odaklı İş Güvenliği ve Risk Yaklaşımı
 • Çalışanların BBS’e Katılımı, Yetkilendirilmesi ve Sorumlulukları
 • BBS Gözlemi ve Ölçümü
 • Suçlama Kültüründen Vazgeçme
 • Davranışlarla İlgili Geri Bildirimde Bulunma
 • Buz Dağının Görünmeyen Yüzünü Görmek
 • Kültür Ağacın Öğeleri
 • Kültür Değişiminin Sinyalleri

Katılımcılar: 

Şirket Yöneticileri, Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, İSG Profesyonelleri, İşyeri Hekimleri, Formenler, Operatörler, Ofis Çalışanları

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI