ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarttır.

Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. Standart, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

Eğitimin Amacı:

Katılımcılara kuruluşlarında ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek.

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 22000:2005 standardı hakkında genel bilgi
 • Gıda güvenliği
 • Sertifikasyon/akreditasyon
 • Temel kavramlar, gıda mevzuatı ve ilgili standartlar
 • Ön gereksinim programları
 • Tehlike analizine hazırlık ve tehlike analizleri
 • Kritik kontrol noktaları ve operasyonel ön gereksinim programları
 • Kontrol önlemlerinin değerlendirilmesi ve seçimi
 • HACCP planı ve ÖGP oluşturma
 • İzleme sistemi
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
 • Düzeltme ve düzeltici faaliyetler
 • Pratik ve örnek çalışmalar

Katılımcılar:  

Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Operatörler, çalıştıkları firmalarda ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygulamak isteyen çalışanlar,

Süre:

2 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI