İPK - İstatistiksel Proses Kontrol

SPC (İPK) çalışmaları; kalite problemlerinin kaynağı olarak operatörden daha çok proses (süreç) üzerinde odaklanır. Özellikle, kalite sorunlarının temelini oluşturmayan yetersiz operatör gibi faktörlerle de ilgilenmesine rağmen, üretim metotları, hammadde, çalışma ortamı ve malzemedeki kusurların ve sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesini araştırır. Kalite sorunlarına sebep olan özel nedenlerle ve genel nedenleri birbirinden ayırt ederek doğru karar vermemizi sağlar. İPK kalite kontrol için daha az kaynak ayırmamızı sağlayan istatistiksel tekniktir

Eğitimin Amacı:

Karmaşık kavramları yalın dille ve pratik uygulama örnekleri yardımı ile katılımcılara benimsetmek. Günlük hayata indirgenmiş SPC örnekleri ile geniş yelpazede kullanım alanlarını tanıtmak. ISO/TS 16949 temelinde uygulama alanlarını anlatmaktır.

İstatistiksel metotlar yardımı ile proseslerin kontrol altına alınması ve takibi aslında çok uzun yıllardan bu yana kurumlar bünyesinde uygulanmaktadır. İstatistiksel Proses Kontrolün en iyi uygulamaları otomotiv sektöründe gerçekleştirilmektedir. 
Bu eğitim, ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde tüm İstatistiksel Proses Kontrol uygulamalarını detaylı olarak ele almaktadır. Kolay takip edilebilir içeriği ve uygulamaları ile istatistiğin detaylarında kaybolmadan sadece gerekli seviyede istatistik bilgisi ile konular ele alınmaktadır. Bu eğitim içeriği Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu (AIAG) tarafından yayınlanan SPC Kitapçığının revizyonuna göre sürekli olarak güncel tutulmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Bu eğitimde; genel istatistik bilgisi,  istatistiksel proses (süreç) kontrolü, bir sürecin değişkenliğini değerlendirmek ve sürecin devamlı istenen nitelikte ürün verme yeteneğinin nasıl sağlanacağı öğrenilecektir.

Ayrıca; temel istatistiksel süreç kontrolü tekniklerinin öğrenilmesi, uygulanması ve kontrol dışı durumlarda problemin kaynağının belirlenmesinde kullanılacak yöntemlerin tanınması konularında bilgi ve uygulamalar paylaşılacaktır. 

Değişkenlik kavramı, değişkenliğe sebep olan özel ve genel sebepler, değişkenlik kaynaklarının ayırt edilmesi ve alınması gereken aksiyonlar sektör uygulamalarıyla katılımcılara aktarılacaktır.

Katılımcılar:

Orta ve üst düzey yöneticiler, mühendisler, teknik personeller

Süre:

2 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI