İyileştirmelerin Yönetimi

İyileştirmelerin
yönetimi

Tanım

İşletmelerin stratejileri ile uyumlu hedeflerin gerçekleşmesi ve kayıpların giderilmesini sağlayacak tüm faaliyetleri kapsayan Sürekli İyileştirme Döngüsünün kurulması ve yönetilmesini İyileştirmelerin Yönetimi olarak adlandırıyoruz.

Yöntem

Kurum hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda potansiyel iyileştirme konuları belirlenir. Karmaşıklık ve zaman aciliyetine bağlı olarak amaca uygun yöntemler uygulanır.

Kazanımlar

Çalışanların israf avcıları olarak tanımlandığı iyileştirme yaklaşımında, minimum süre ve maliyet ile maksimum getiri sağlanması amaçlanmaktadır. Kazanımların sürekliliğini korumak amacı ile standartlar oluşturulur.

 

Stratejiden
sahaya

Stratejik Plan

Stratejik Amaçlar
Stratejilerin Yayılımı
Eylem Planları

Günlük Yönetim
Sistemi


Anormallikler, Kayıplar
Periyodik Kontroller
Görsel Kontrol
Standart İş
Disiplin
Kök Nedenler
Günlük Kaizenler

Hedefler, İş sonuçları

EBITDA
KPIs
Operasyonel Sonuçlar
Finansal Sonuçlar

İyileştirmeler

Yalın 6 Sigma
Kobetsu Kaizen
İleri Kaizenler
İş Süreçleri Geliştirme
Maki Gami
Değer Akış Yönetimi
A3 Problem Çözme
Kazanımlar

 

İyileştirme
yaklaşımı

Kayıp Yapısı Analizi

Kayıplar

İyileştirmeler

Hedefler

Tetikleyici Unsur

Metodoloji

Liderlik Yetkinliği

Araçlar ve Uygulama

 

İyileştirme
yaklaşımı

Problemler basit ama sık sık tekrarlayıp karşınıza çıkıyor mu?
Karmaşık ve devamlılık gösteriyor mu?
Çözüme yönelik zaman ve maliyet kısıtları var mı?

 

Problemlerin ve
iyileştirmelerin
sınıflandırılması
yaklaşımı

Problem Sayısı

%85

%15

%5

Müşteri ile bağı olan ve bir
çok alanı etkileye problemler

Fonksiyon içinde birden fazla
alanı etkileyen problemler

Fonksiyon içinde sadece bir alan
ile ilgili problemler

Günlük problemler

6 Sigma
Kara Kuşak

6 Sigma
Yeşil Kuşak

Temel TÖAİK

Hızlı Kaizenler
A3 Problem Çözme

 

Problemlerin ve
iyileştirmelerin
sınıflandırılması
yaklaşımı

Formen, Şef

Arıza Formları
Kobetsu Kaizen
5N1K
5 Neden
4M

Karmaşıklık Az

Aciliyet Çok

Aciliyet Az

Karmaşıklık Çok

Saha Çalışanları

5S
Temel İşletme Şartları
Önce - Sonra Kaizen
Tek Nokta Dersi

Mühendis, Yönetici

SMED
İleri Kaizen
İş Süreçleri Geliştirme
Maki Gami
Değer Akış Yönetimi
A3 Problem Çözme

Uzman, Danışman

TPM Projesi
Yalın Akış
6 Sigma Projeleri
İş Süreçleri Geliştirme

 

İyileştirmelerin
potansiyel
getirisi

Uzman Danışman

>1

>4

>10

>100

Mühendis, Yönetici

Formen, Şef

Saha Çalışanları

1 X 1.000.000 USD

4 X 50.000 USD

10 X 10.000 USD

100 X 1.000 USD

YUKARI