İyileştirmelerin Yönetimi

İyileştirmelerin
yönetimi

Tanım

Yöntem

Kazanımlar

İşletmelerin stratejileri ile uyumlu hedeflerin gerçekleşmesi ve kayıpların giderilmesini sağlayacak tüm faaliyetleri kapsayan Sürekli İyileştirme Döngüsünün kurulması ve yönetilmesini İyileştirmelerin Yönetimi olarak adlandırıyoruz.

Kurum hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda potansiyel iyileştirme konuları belirlenir. Karmaşıklık ve zaman aciliyetine bağlı olarak amaca uygun yöntemler uygulanır.

Çalışanların israf avcıları olarak tanımlandığı iyileştirme yaklaşımında, minimum süre ve maliyet ile maksimum getiri sağlanması amaçlanmaktadır.
Kazanımların sürekliliğini korumak amacı ile standartlar oluşturulur.

 

Stratejiden
sahaya…

Stratejik Plan
Stratejik Amaçlar
Stratejilerin Yayılımı
Eylem Planları

Günlük Yönetim
Sistemi

Anormallikler, Kayıplar
Periyodik Kontroller
Görsel Kontrol
Standart İş
Disiplin
Kök Nedenler
Günlük Kaizenler

Hedefler, İş Sonuçları Sistemi
EBITDA
KPIs
Operasyonel Sonuçlar
Finansal Sonuçlar

İyileştirmeler
Yalın 6 Sigma
Kobetsu Kaizen
İleri Kaizenler
İş Süreçleri Geliştirme
Maki Gami
Değer Akış Yönetimi
A3 Problem Çözme
Kazanımlar

 

İyileştirme
yaklaşımı

Kayıp Yapısı
Analizi

Tetikleyici Unsur

Hedefler

Kayıplar

İyileştirmeler

Liderlik Yetkinliği

Metodoloji

Araçlar ve Uygulama

YUKARI

2019 Yılına İzmir şubemizi açarak başladık