KalDer İş Birliğinde Operasyonel Mükemmellik Sertifika Programı

Bu program, kurum ve kuruluşlarda Operasyonel Mükemmellik, Yalın veya Süreç iyileştirme kapsamında çalışmalar yürüten, sürekli iyileştirme yaklaşımı ile işlerini yürütmek isteyen, üretim ve hizmet sektörlerinde bulunan uzman ve yöneticiler için tasarlanmıştır.

Programın Amacı:

 • Kurum ve kuruluşlarda istenilen iş sonuçlarına hızlı bir şekilde ulaşmak için alan yöneticilerinin gerekli donanımlara ve yetkinlik seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.
 • Program operasyonel bölgelerde sürekli iyileştirme faaliyetlerinin uygulanması için gerekli becerileri geliştirir ve ulaşılan beceri seviyesini değerlendirir.
   
 • Geliştirilmesi beklenen yönetimsel beceriler:
 • Hem üst yönetimin hem de sahanın beklentilerini anlamak ve karşılamak
 • Kurum ve Kuruluşların kayıplarını tanımlayarak ve sınıflandırarak iyileştirme fırsatlarını belirlemek
 • Mükemmelliğe ulaşmak için yeni metotları kullanmak

Programın Yapısı:

 • Eğitimlerde konuya özel eğitim oyunları ve vakalar oluşturulur. Böylece öğrenmeyi eyleme dönüştürmek ve kalıcı kılmak kolaylaştırılmış olur.
 • Program içerisinde yapılacak uygulamalar ve ödevlerin değerlendirmede etkisi vardır.
 • Eğitimlere min. % 80 katılım sağlanmalıdır.
 • Bu program, kurum ve kuruluşlarda görev yapan yöneticiler için hazırlanmıştır.
 • Her modül eğitiminde farklı fonksiyonlardan en fazla 20 katılımcı olması idealdir.

Program Başlangıç Tarihi: 18 Eylül 2019

Program Bitiş Tarihi: 5 Ekim 2019

Program Süresi: 30 Saat / 5 Gün

Program Yeri: Titanic Business Kartal Hotel

Program Ücreti: 2.750 TL + KDV

KalDer Üyeleri İçin Ücret: 2.250 TL +KDV

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

Bilgi İçin: info@grupas.com.tr

Kayıt İçin: http://www.kalder.org/grupas_operasyonel_mukemmellik_sertifika_programi

Program İçeriği

MODÜL-1: EFQM Mükemmellik Modeli

(18 Eylül 2019/ 09:30-17:00)

 • Mükemmelliğin Temel Kavramları
 • Model Kriterlerinin Tanıtımı
 • RADAR-Değerlendirme ve Yönetim Aracı
 • Temel Kavramlar, Model Kriterleri ve RADAR Alıştırmaları
 • Mükemmellik Aşamaları
 • Ödül Değerlendirme Süreci

MODÜL-2: Operasyonel Mükemmellik ve Kayıp Kavramı

(27 Eylül 2019/ 09:30-17:00)

 • Operasyonel Mükemmellik Felsefesi ve Temel Kavramlar
 • Yönetimde Japon teknikleri
 • Yalın Düşünce, Yalın Yönetim, Yalının Amaçları
 • Süreç Yönetimi, Süreç İyileştirme
 • ECRS
 • Verimlilik, Etkililik, Etkinlik
 • İş Hayatında Kültür değişimi / değişim yolculuğu
 • Değer ve İsraf kavramı
 • Kayıp Tanımı ve Kayıp Türleri
 • Kuruluşlarda Kayıpların Yönetimi-Kamu yönetiminde kayıplar
 • Anormallik Yönetimi
 • Anormallik Nedir?
 • Anormalliklerin İşletmelere Yarattığı Problemler
 • Anormalliklerin İşletmelere Yarattığı Problemler

MODÜL-3: Problem Çözme Teknikleri

(28 Eylül 2019/ 09:30 -17:00)

 • Gözlem Yapma, Veri Toplama ve Ölçüm
 • Veri Türleri
 • Basit Grafikler (Pareto, Histogram, Pie Chart, …)
 • Veri Toplama
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Pareto Analizi
 • Beyin Fırtınası
 • Neden- Neden Analizi (Kök Neden Analizi),
 •  İnsan Kaynaklı Hataların Kök Neden Analizi
 • Neden – Sonuç Analizi (Balık Kılçığı Diyagramı)
 • 5N – 1K veya 6W 2H
 • Yerinde Kalite Yaklaşımı ve Poka Yoke- Hatalara imkan vermeme

MODÜL-4: 5S ve Kaizen

(4 Ekim 2019 /09:30-17:00)

 • 5S ile Kayıpların Giderilmesi
 • 5S Metodu
  • Uygulama
  • 5S Neden Önemlidir?
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kaizen Türleri-Sürekli iyileştirme metotları (hemen yap, yarına bitir, bu ay bitsin, bu çeyrekte bitsin)
 • Kuruluşlarda Kaizenlerin Yönetimi
 • Katılımcılığın Yönetimi
 • Kazanımların Sürekliliği-Kazançlarda devamlılığın sağlanması

MODÜL-5: Değer Akışı Haritalama-VSM ve Hata Türleri ve Etkileri Analizi-FMEA

(5 Ekim 2019/ 09:30-17:00)

 • Tüm Modüllerin Özeti
 • VSM-Değer Akış Haritalama-Yapılan işlerde değer haritası oluşturma(iş ve bilgi akışı)
 • Kamu için VSM uygulama örneği
 • Performans Göstergelerini Belirlemede Temel Unsunlar
 • PQCDSHEM: Üretkenlik, Kalite, Teslimat, Maliyet, İş Güvenliği, Sağlık, Çevre, Moral
 • Hata Türleri ve Etkileri Analizi-FMEA
 • FMEA uygulama
 • İnsan Faktörü, Beceri Matrisi
 • Beceri matrisi oluşturma
YUKARI