CPK-PPK (Kısa - Uzun Vadeli Proses Kabiliyetleri Analizi)

 “Değişkenlik” istenmeyen ancak hayatımızın gerçeklerinden biridir. Değişkenlik ve eğilim, kontrol altına alınmadığı takdirde; büyük kayıpların ve kontrol dışı sonuçların kaçınılamayacağı durumlar hazırlar.  Proses kabiliyeti kısa, orta ve uzun vadede istatistiki olarak yönetilmek zorundadır, bu kapsamda ele alınmayan kabiliyet zorlukları; şirketlerin operasyonel birçok zorluklarla karşı karşıya gelmesine, müşteri kaybına ve büyük prestij kayıplarına sebep olabilir. 

Kritik proseslerin belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli proses kabiliyetlerinin yönetilmesi; özellikle seri üretim yapan şirketler için kaçınılmaz bir temel yapı taşıdır.

Eğitimin Amacı:

Teknolojik olarak değişen ve gelişen üretim yöntemleri, değişkenliklerin minimize edilmesine yönelik zeminler hazırlasa da, değişken proses girdi ve çıktılarının farkında olmayan operasyonlar; daima risk altındadır. Bu yaklaşımla, sürekli iyileştirme faaliyetlerinde temel oluşturabilecek eğilimlerin anlaşılması, yönetilmesi, kontrol altında tutulmasına yönelik farkındalığın oluşturulması ve istatistiki olarak yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Temel istatistik bilgilerinin aktarılması ve proses kabiliyetlerinin ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili kabiliyetlerin oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

Veri toplama, analiz ve değerlendirme teknikleri üzerine yetkinlik oluşturulmasına yönelik bir eğitim programıdır.

Eğitimin İçeriği:

Temel İstatistik bilgisi, değişkenlik tanımı ve ölçümü, proses kabiliyet beklentileri, spesifikasyon ve kontrol limitlerinin ölçümlenmesi, yorumlanması yöntemlerinin, operasyonel işlemler üzerindeki etkileri üzerinde çalışılacaktır. Proses kabiliyet analizi metodolojisi ve uygulama alanları hakkında gerekli bilgiler aktarılacaktır. Veri toplama yöntemleri, analiz ve değerlendirme üzerinde çalışılmaktadır.

Eğilim yorumlama ve verilecek detaylı örneklerle proses kabiliyeti somut hale getirilecektir.    

Katılımcılar: 

Orta kademe yöneticiler, mühendisler, teknik personeller

Süre:

1 gün teorik eğitim + uygulama

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI

""8D ile Problem Çözme Teknikleri" - 28. Kalite Kongresi Çalıştayları 25 Kasım 2019