Kurum Kültürü, Kurumsal Uyum ve Etik İlkeler Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Kurum kültürü, kurum çalışanlarını ve birimlerini bir arada tutan; kurumu diğer kurumlardan ayıran ve kurum içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar bütünüdür. Bu eğitimde kurum kültürünün ayrıntıları, kurumun başarı veya başarısızlığındaki etkileri, kurum kültüründen direkt etkilenen kurumsal uyum ve birlikte iş yapma kuralları, davranışları ve ilkeleri olarak tanımlanabilecek iş hayatındaki etik ilkeler paylaşılacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Kurum Kültürünün Özellikler
 • Kurum Kültürünün Davranışlara Yansıması
 • Kurumsal Aidiyet ve Uyum
 • Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyeti Etkileyen Faktörler
 • Vizyon, Misyon, Değerler ve Stratejik Plan
 • Organizasyon yapısı
 • Sorumluluk, Yetki ve Yetki-Onay sistemi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Performans Yönetim Sistemi
 • İletişim Faaliyetleri  
 • İş Hayatı ve Etik İlkelerin Özü
 • Etik Davranışın Temelleri
 • Çalışan Hakları
 • Çalışanların Sorumlulukları
 • Mobbing (Yıldırma)
 • Diğer Alanlarda Etik
 • Etik Kurul
 • Etik Kurul Çalışmaları  

 

Katılımcılar: 

Üst ve Orta Seviye Yöneticiler

İnsan Kaynakları Yönetici ve Çalışanları

Kurumun Değişim veya Dönüşümde Rol Alan/Alacak Yöneticiler ve Çalışanlar

İlgili Yöneticiler ve Uzmanlar

Süre:

2 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler,  video görüntüsü için ses sistemi, katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI