Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimde, şirketlerin karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerin yönetimi konularında katılımcıları bilgilendirmek ve farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Risk, bir şirketin paydaşlarına sağladığı değeri maksimize etmesini engelleyen ve hedeflerini gerçekleştirememesine neden olan herhangi bir olay veya durumdur. Risklerin şirketlere verebileceği zararları ortadan kaldırmayı veya minimize etmeyi hedefleyen Kurumsal Risk Yönetim sürecinin detayları pratik örnekler eşliğinde katılımcılarla paylaşılacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Risk Nedir?
 • Risk Yönetimi Nedir?
 • Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?
 • Kurumsal Risk Yönetimi İhtiyacı
 • Stratejik Yönetim ve KRY İlişkisi
 • Düzenlemeler
 • Kurumsal Risk Yönetimi Süreci
 • Risk Türleri
 • Risklerin Tanımlanması
 • Risklerin Analiz Edilmesi ve Ölçülmesi
 • Risklerin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi
 • Risk Matrisi
 • Kontrol Faaliyetlerinin Belirlenmesi
 • KRY Uygulama ve Raporlama
 • KRY Faydaları

Katılımcılar: 

Üst ve Orta Seviye Yöneticiler

Mali İşler, Risk Yönetimi, İç Kontrol Birimleri Yönetici ve Çalışanları

İlgili Yöneticiler ve Uzmanlar

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, video görüntüsü için ses sistemi, katılımcıların gönüllü katılımı.

 

YUKARI