Kurumsal Performans Yönetimi ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Amaç

Kâr amacı güden ya da gütmeyen kuruluşların bekledikleri iş hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiklerini görebilmek, bu sonuçlar üzerinde kuruluşun tüm birimlerinin performans yönetimini etkin ve tutarlı bir şekilde yapabilmek ve gerçekleşen sonuçlar doğrultusunda doğru kararları alabilmek için ihtiyaç duyulan yapıyı oluşturmaktır. 

Bilginin olmadığı yerde tahminler ve ön yargılar egemen olur ve yönetim kalitesini geliştirmek zorlaşır.

Bir raporun değeri kapsamı ile de ilgilidir. Raporlar, kurum performansının tüm unsurlarını kapsamalı, sonuçlar hedeflerle karşılaştırılmalı olarak sunulmalıdır. Kuruluşun “anahtar performans göstergeleri”nin belirlenmesi ve bunların ölçümlenmesi sistemlerinin kurulması için kaynak ayrılmalıdır.

Performans raporlarında, rapordan faydalanacak olan paydaşların önem verdikleri tüm konuların bütünsel ve dengeli bir şekilde olması raporun değerini artırır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bilgi toplayabilmek, stratejik risk ve fırsatları doğru değerlendirmeyi sağlayan bir ayrıcalık olacaktır.

İyi kararlar alabilmek için, önemli konular üzerine odaklanmak ve doğru verilerden oluşan doğru analizlere ulaşabiliyor olmak gerekir.

Kapsam

 • Kuruluşun mevcut yaklaşımların analizi
  • Stratejik Planlama
  • Süreç Yönetimi
  • Yönetim Raporlama
  • Hedef belirleme ve izleme
  • İç denetim
 • Kuruluşun mevcut stratejik amaçlar, hedefler ve göstergelerinin 5 boyut altında toplanması
  • Finansal Boyut
  • Müşteri Boyutu
  • Süreçler Boyutu
  • Çalışan ve Kurumsal Gelişim Boyutu
  • Çevre ve SürdürülebilirlikBoyutu
 • Kuruluşun ana hedefleri ve stratejik amaçları çerçevesinde 5 boyut altındaki performans göstergelerine ilişkin eksikliklerin tamamlanması
  • Öncü Göstergeler: Bugüne etkisi fazla fark edilmeyen ancak gelecekteki iş sonuçlarını etkilemesi beklenen göstergeler.
  • Sonuç Göstergeleri: Mevcut faaliyetlerin iş sonuçlarının ölçümü.
  • Göstergelere ilişkin ölçme sistematiğinin belirlenmesi
 • Kurumsal Karne yapısının sonlandırılması
 • Performans izleme ve değerlendirme (raporlama) yapısının (sistematiğin) tamamlanması

   

   

   

  YUKARI