Laboratuvar Süreçlerinde İstatistiksel Veri Analizi ile Süreç İyileştirme

Amaç

Laboratuvar süreçlerinin etkin yönetimi için istatistiksel metotların uygulanması yolu ile hastanelerde laboratuvar iş sonuçlarına yansıyacak iyileştirmelerin yapılmasıdır. Kalite, zaman, maliyet boyutlarındaki iyileşmelerin yanı sıra sürekli iyileştirme yapabilen bir laboratuvar sağlık hizmetleri kültürü oluşturmak, hem çalışanların yetkinliğini, hem de operasyonel ve yönetsel tüm laboratuvar iş süreçlerinin etkinliğini arttırmak hedeflenir.

Kapsam

 • Belirli bir tarih aralığındaki numuneler için; işlem tarihi, kan alma tarihi, numune kabul tarihi ve onay tarihinin tespit edilmesi
 • Laboratuvar süreçlerinin
  • Tetkik fazı
  • Preanalitik faz
  • Analitik faz

          olarak ayrılması

 • Pilot bölgeler seçilmesi (hastane binası A, hastane binası B servis veya poliklinik seçilmesi)
 • Servis-poliklinik sürecinin analizi
 • Laboratuvar sürecinin analizi
 • Dar boğaz oluşturan süreçlerin tespit edilmesi
 • İyileştirme alanlarının belirlenmesi 

Yöntem

 • İstatistiksel Veri Analizi
 • Detaylı Süreç Haritalama
 • Darboğaz Analizi
YUKARI