Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi

 

Eğitimin Amacı:

Bütünsel bir yaklaşımla tasarlanan bu eğitim, liderlik yolunda yöneticilerin sahip olması ve sergilemesi gereken becerilerin neler olduğunu ve bu becerilere sahip olunması durumunda ne gibi başarılar elde edileceğini anlayarak kavramanızı amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Yönetimin Tarihsel Gelişimi ve Liderlik Yaklaşımları
 • Lider miyim? Yönetici miyim?
 • Liderin Koçluk ve Mentorluk Rolü
 • Takım Bilinci ve Liderlik
 • Çalışanların Potansiyelini Performansa Dönüştürmek
 • Duygusal Zeka ve Liderlik
 • İnovasyon ve Liderlik: Rekabetin Anahtarı
 • Güven Kavramı ve Yetki Devri: Kime ve Ne zaman?
 • Çalışanların Motivasyonunu Nasıl Sağlarım? Yeni Yöntemler
 • En Büyük Sorun: İletişim Kuramamak
 • Kalite Bilinci: Sürekli İyileşme Felsefesi
 • Toplantı ve Zaman Yönetimi

Katılımcılar: 

Yöneticiler, Yönetici Adayları

Süre:

2 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı J

 

YUKARI