Liderlik ve Ekip Çalışması

Kuruluşların etkili sonuçlar ve yüksek kaliteyi sağlamasında en önemli faktörlerden biri başarılı ekip çalışması yapılmasıdır.

Ekip çalışmasında liderlik yaklaşımları; çalışanlar arasındaki sorunların çözümü, etkili mal / hizmet üretimi çalışmaları ve mükemmeli arayış açısından canlandırıcı, harekete geçirici bir fonksiyon üstlenmektedir.

Eğitimin Amacı:

Ekip çalışmalarına liderlik yapacak yöneticileri konuyla ilgili kavram ve uygulamalardan yola çıkarak, çalışanların işletme amaç ve hedeflerine yönlendirilmesinde liderlik etmelerine yardımcı olacak uygulamalar ve yaklaşımlar konusunda geliştirmek.

Eğitimin İçeriği:

 • Yöneticilik ve liderlik kavramlarının incelenmesi

          - Liderliğin tanımlanması

          - Liderlik tarzları testi

          - Liderlik yaklaşımları

          - Etkili bir liderin özellikleri (Grup Çalışması)

 • Ekip, Ekip Liderliği, Ekip Çalışması
 • Etkili İletişim Becerileri (Beden Dili, Ses, Sözcükler)
 • Liderlik iletişimi

          - Empatik iletişim

          - Rol oynama

          - Grup çalışması (İletişimi ve diyaloğu güçlendirmek için neler yapılabilir)

 • Grup dinamikleri ve grubun bireyler üzerindeki etkisi (Vahşi ortamda yaşam savaşı)
 • Uygulamanın yorumlanması
 • Ekip kavramı

         - Ekip olma süreci

         - Ekip içinde roller ve liderin rolü

 • Çatışma Yönetimi ve Müzakere Yönetimi
 • Kuruluş amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve çalışanların yönlendirilmesinde yöneticilerin rolü
 • Etkili liderlik ve ekip çalışması için kişisel eylem planı hazırlama

Eğitimin Yöntemi:

 • Konu anlatımları
 • Örnek olaylar
 • Ekip oyunları
 • Testler ve yorumlanması

 

Katılımcılar: Etkili ekip çalışması yapmak isteyen ve ekip çalışmalarını yöneten yönetici, amir ve yönetici adayları ile ekip çalışmaları ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyen çalışanlar.

Süresi:

 

1 gün (Not: İstenmesi halinde eğitim, kuruluşa özel ihtiyaçlar doğrultusunda 2 gün yapılabilir.)

 

 

YUKARI