Maki Gami

Maki Gami Nedir?

Japoncada
Rulo Kağıt Demektir


Süreç Nedir?

Bir girdiyle başlayan ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı
etkinlikler dizisidir

Bir işi veya nesneyi değiştirerek farklı bir iş veya nesne oluşturmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür


Maki Gami'nin Amacı

Yönetim süreçlerindeki kayıplar doğrudan görünür değildir

Süreçlerdeki iş akışlarının görselleştirilmesi ve kayıpların görülmesini sağlar

Farklı fonksiyonlar arasındaki iş akışının, ortak işlerin, belirsizliklerin analiz edilmesi ve görünür hale gelmesini
sağlar

Sürecin, görevler ve fonksiyonlar olarak ele almak yerine müşteri için değer yaratma sağlayacak şekilde haritasını oluşturur

7 Büyük kaybı ve muda’ları doğrudan görünür
hale getirir

Gelecek durum haritasının oluşturulması amaçlar


5 Adımda Maki Gami

Sürecin sınırlarını belirleyin

1

2

3

4

5

Sürecin başından başlayarak, ilgili sütundaki her etkinlik için aşağıdakileri eşleştirin

Faaliyetler arasındaki ilişkilerin haritasını çıkartın

Lead Time ve Akış Endex’ini hesaplayın

Anormallikleri ve yedi büyük hatayı etiketleyin


1

Sürecin sınırlarını belirleyin

Haritalamak istediğiniz sürecin sınırlarını belirleyin

İşlem 1

İşlem 2

İşlem 3

İşlem 4

İşlem 5

Süreçte görev alacak aktörlerin isimlerini haritada belirleyin

Sürecin akışını sağlayın ve ekibin gördüğü Mudaları takip edin


2

Sürecin başından başlayarak, ilgili sütundaki her etkinlik için aşağıdakileri eşleştirin

İşlem 1

İşlem 2

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Bölüm 4

Bölüm 5

Aktivite 1

İşlem 1

İşlem 2

Sevkiyat

Teknik Destek

Faaliyet kutusunu ilgili oyuncu şeridine koyun

.Farklı sütunlardaki aktörlerin değişimi
.Faaliyet Süresi: Faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli süre
.Değer Yaratan Süre: Toplam faaliyet süresinin ne kadarı değer yaratıyor?
.Değer Yaratmayan Süre: Faaliyet süresi ile değer yaratan süre arasındaki farktır


3

Faaliyetler arasındaki ilişkilerin haritasını çıkartın

Üretim

Paketleme

Sevkiyat

Teknik Servis

.Bazen bir faaliyet, farklı fonksiyonlar tarafından işleme tabi
tutulan birden fazla çıktı üretecektir
.Harita üzerindeki oklar faaliyetlerin akış yönünü gösterir
.Farklı akışları göstermek için faklı renkler kullanılabilir


4

Lead Time ve Akış İndeksi’ni hesaplayın

Sonunda sonuçlar hesaplanır

Bu sonuçlar ile sürecin değerlendirilmesi ve iyileştirme alanlarının
bulunması sağlanır

Hedefimiz:

.Mükemmel bir harita oluşturmak değildir
.Akışı anlamak ve yok edilecek kayıpları bulmaktır
.Bütün sürecin belirli bölümlerini optimize ederek Gelecek Durum Haritası çıkartmaktır


5

Anormallikleri ve yedi büyük hatayı etiketleyin

Etiket

Bekleme

Gelen bildirimlerin farklı sistemlere girilmesi

Bilgi bekleniyor...

İyileştirme fikirleri ve etiketleri toplayın ve bunları ilgili etkinlik kutusunda izleyin

Faaliyetleri gerçekleştirirken görülen 7 kayıptan herhangi birini tanımlayın


Maki Gami Çalıştay Örnekleri

YUKARI