Maki Gami ile Süreçlerin Analizi ve İyileştirilmesi

“ Süreçlerin iyileştirilmesi ”

 Süreçler; standartların, benimsenen yaklaşımların uygulamaya konulmasıdır.

Kuralları belirlenen oyunun oynanması, yani yaşatılmasıdır.

Kurallar oluşturulurken önemli rol oynayan unsur ve ilkeler uygulama safhasında da titizlikle korunduğu sürece faydalı olacaktır. Ya da başka bir ifade ile kuruma ait değer yaratan tüm faaliyetlerin ve iş yapış şekillerinin kurumun ihtiyaçları, ilkeleri ve hedefleri ile uyumlu olarak tanımlanması veya ifade edilmesidir.

Eğitimin Amacı:

Bir kuruluş için hayati derecede önemli olan temel süreçlerin tanımlanması ve güncellenmesi dinamik çalışma koşullarında bazen ihmal edilebilmekte ve riskler göz ardı edilebilmektedir. Bu durumda kuruluşlar, risklere açık olan süreçleriyle, müşterilerine hizmet vermeye çalışmakta ve çeşitli kayıplarla karşılaşabilmektedir. Bu kayıpları insan vücudundaki kan kaybına benzetebiliriz ve bazen ölümcül olabilmektedir.

Süreç içinde görev alan çalışanlar bazen bütünü görememekte ve sadece kendi operasyon alanlarında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadır. 

Sürecin operasyonlarını birbirine bağlı zincirin halkalarına benzetecek olursak, zayıf halkalar zamanla kuruluşa çok büyük dertler açabilir.

Bu nedenlerle süreç sahiplerinin birlikte operasyonları gözden geçirmesi, zayıf noktalar ve kayıplar için aksiyon almaları ve harekete geçmeleri çok önemlidir.

Maki Gami işte tam bu nedenlerle, süreçleri yalın bir şekilde tanımlamak, analiz edebilmek, iyileştirmeye açık alanlarımızı kolayca görebilmek ve harekete geçmek için kullanılan, dünyada kendini kanıtlamış bir süreç iyileştirme aracıdır.

Bu eğitimde, Maki Gami Yöntemiyle süreçlerin tanımlanması, analizi ve kayıplara odaklanarak iyileştirmelerin (Kaizen) nasıl ele alınacağı gerçek bir örnek işletme uygulamasıyla ele alınmaktadır.  Katılımcıların öğrendiklerini hemen ve kolaylıkla kuruluşlarında uygulayabilmesi bu eğitimin temel amacıdır.

Eğitimin İçeriği:

Maki Gami, Japonca’dır ve “Rulo Kağıt” anlamına gelmektedir.

Maki Gami, Japonya’dan doğan, TPM Yönetim Modeli’nde yer alan bir Yalın Yönetim Aracı’dır. Kuruluşlarda çizilen süreç akışları bilgisayarlarda, dosyalarda bulunmakta ve bu değerli çalışmalar her an göz önünde olmayacak şekilde muhafaza edilmektedir.

Bu eğitimde, Maki Gami Yöntemi için nelerin gerekli olduğu ve süreç analizi için ön hazırlıklar paylaşılmaktadır.

Eğitimimiz, tarafımızca oluşturulan, gerçek bir vaka analizine dayanmakta ve bu vaka katılımcılar tarafından çalışılmaktadır. Katılımcıların örnek vakayı dikkate alarak çalışma yapmasına ve detayları kolaylıkla öğrenebilmesine bu eğitimde önem verilmektedir.

Eğitim kısa bir anlatım sonrasında, katılımcılardan oluşturulan grupların vakayı dikkate alarak uygulama yapması ve çalışmalarını sunmalarıyla tamamlanmaktadır.

Süreç sahiplerinin, birlikte, süreçlerini nasıl analize edebilecekleri bu eğitimde paylaşılmaktadır.

Katılımcılar:  

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Süreç Sahipleri, Çalışanlar

Süre:

1 gündür. Kısa bir teorik eğitim ve dinamik grup çalışmalarından oluşmaktadır.

Eğitim İhtiyaçları:

Grup çalışmalarına uygun eğitim salonu, Duvarda Maki Gami Kağıdı (Formatını biz vereceğiz), Aksiyon Tablosu (A0 Büyüklüğünde), Projektör, Yazı Tahtası ve Üzerinde Kağıtlar (A0 Büyüklüğünde), Renkli Kalemler, Renkli ve Yapışkan Not Kağıtları (Post-It, 3M), , video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı JNot: Malzeme listesi ayrıca kuruluşa bildirilecektir.

 

 

YUKARI