Mavi Yaka Çalışan İletişimi ve Yönetimi

Kuruluşlar, müşteri memnuniyetini tüm çalışanlarının katılım ve katkısıyla sağlayabilir. Bu anlamda işletmelerin önemli problemlerinden biri de çalışan memnuniyeti ve bağlılığıdır. İnsan kaynakları politikaları oluşturulurken beyaz yaka çalışanları hedefleyen uygulamalara ağırlık verirler. Mavi yaka çalışanlar ise genellikle sanki aynı gemide yer almayan yolcular gibi görülür. Aidiyet duygusunu arttırmak ve firmalara bağlılığı sağlamak için eylem planları yapmak; çalışanların sadece kanuni olarak zorunlu eğitimlerine değil kişisel ve mesleki gelişimlerine de yatırım yapmak ve sosyal organizasyonlarda mavi yakaya da yer vermek gerekir. Doğru yol ve metotlarla yönetmek mavi yakada bağlılık, moral ve motivasyon alanlarında pozitif geribildirim sağlar.

Eğitimin Amacı:

Günümüz rekabetçi dünyası kuruluşları kaynaklarını en iyi ve doğru şekilde değerlendirmeye zorlamaktadır. Kuruluşların en önemli kaynağı ise, enerjisi, yaratıcılığı, bağlılığı ve üretkenliğiyle insan gücüdür. Mavi yaka / beyaz yaka ayırımının çok yoğun olduğu hatta iş sonuçlarına etki eder hale geldiği kuruluşların sürdürülebilirliği ciddi risk altındadır.  Bu eğitimde mavi yaka ile çalışan yönetici ve ilgili bölüm çalışanlarının katılımıyla mavi yaka mitlerinin ele alınması hedeflenmektedir. Böylece etkili ve doğru mavi yaka iletişimi ve yönetimi için nelerin yapılması gerektiği konuşulabilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Mavi yaka çalışanlar için üretilmiş efsaneler
 • Mavi yaka / beyaz yaka çatışmasının temelleri
 • Görünmez duvarlarla mücadele (mavi ve beyaz yaka stereo tip söylemler)
 • İletişimin temelleri
 • İlişki ve iletişim yönetimi
 • Algıların yönetimi ve iletişim planı
 • Mavi yaka çalışan tutum ve davranışları
 • Agresif, pasif ve pasif / agresif davranışlara karşı güvenli davranış
 • Zor insanlarla başa çıkma
 • Mavi yakalı çalışan performans blokları
 • Mavi yakalı çalışanlara yönelik olarak motivasyon yaklaşımları,
 • Mavi yaka ile takım çalışması
 • İş yaşamında kuşaklar ve mavi yaka
 • Mavi yakaya geribildirim verme ve performans yönetimi
 • Mavi yaka eğitim ve gelişimi için yapılması gerekenler
 • Niçin mavi yaka kazanılmalı?
 • Atılması gereken temel adımlar ve yaklaşımlar

Katılımcılar:

Mavi yaka ile çalışan ilk, orta ve üst kademe yöneticiler, insan kaynakları, idari işler ve ilgili diğer bölümlerin uzman ve çalışanları

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

 

YUKARI