Nakit Akış Planlaması ve Yönetimi Eğitimi

Kuruluşların nakit akışını yönetmedeki başarısı, kuruluşun dayanıklılığının ve güvenirliğinin artmasına katkı sağlar.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimin amacı; nakit akış kavramı, metotları, planlanması ve disiplinli bir şekilde yönetilmesini sağlayacak yaklaşımların ve uygulamaların aktarılmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

  •      Nakit Akış Kavramı
  •      Nakit Akış Yönetiminin Unsurları
  •      Veri Planı ve Veri Kaynakları
  •      Girdiler
  •      Planlama
  •      Hesaplama
  •      Çıktılar
  •      Raporlama ve Tablo Yapısı
  •      Nakit Akış Yönetimi ve Sorumluluklar
  •      Vaka (Örnek Şirket Nakit Akış Planlaması)

Katılımcılar:  

Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst ve Orta Seviye Yöneticiler, Finans Çalışanları

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI