Ameliyathanelerde Etkin Planlama ile Salon Doluluk Oranlarının Arttırılması

Amaç

Bir hastanede en kritik alanlardan birisi ameliyathanelerdir.

Ameliyathanelerin etkin planlanmasıyla; hasta bekleme sürelerinin azaltılması, vaka iptallerinin ortadan kaldırılması, planlı ameliyatların zamanında başlaması zamanında bitmesi amaçlanır.

Salonların etkin bir şekilde kullanılmasıyla doluluk oranlarının arttırılması amaçlanır. 

Kapsam

 • Cerrah sayısının tespit edilmesi
 • Vaka sayısının tespit edilmesi
 • Operasyon sayısı en fazla olan vakaların tespit edilmesi
 • Salonların günlük doluluk oranlarının tespit edilmesi
 • Yeni hasta kabul ve taburcu olacak hastaların tespit edilmesi
 • Temizlik personeli çalışma saatleri ve günlerinin tespit edilmesi
 • Hangi servislerden alınan vaka sayılarının fazla olduğunun tespit edilmesi
 • Hangi vakaların uzun sürdüğünün tespit edilmesi

Yöntem

 • Ameliyathane salon planlama sürecinin hazırlanması
 • Temizlik standartlarının ve sürelerinin belirlenmesi
 • Ameliyat ekibinin çalışma vardiya düzenin incelenmesi
 • Ameliyathane koordinatörü ile pilot salonda vaka sıralaması yapılması
 • Salon doluluk oranlarının çıkarılması
 • Salon bazlı planlamaya geçiş
YUKARI