OEE - Hat Performansı – Makine Etkinliği

Eğitimin Amacı:

Eğitimin amacı; makinaların, üretim hatlarının ve fabrikaların operasyonel performansının hesaplanması ve geliştirilmesi için temel göstergelerden bir tanesi olan OEE kavramı, OEE bileşenleri ve hesaplanması ile ilgili yaklaşımları, metotları ve uygulama örneklerini paylaşmaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • OEE Kavramı ve Bileşenleri
 • Farklı Proses Akış Tipleri için OEE Hesaplaması
 • Farklı Proses Akış Tipleri için Hız Kaybı Hesabı
 • OEE ile Birlikte Makina/ Ekipman Kayıplarının Bulunması
 • Operasyonel OEE Yaklaşımı
 • Yönetimsel OEE Yaklaşımı
 • Fabrika OEE Hesaplaması
 • Kayıp Kavramı
 • Kayıpların Tanımlanması ve Sınıflandırılması
 • Kayıp Yapısı Analizi (Cost-Lost Matrix)
 • Örnek Uygulamalar
 • Vaka Çalışması (Grup Çalışması)

Katılımcılar:

Üst yönetim, üretim, mühendislik, satın alma, yönetici adayları ve konu uzmanları, planlama ve kalite yöneticileri, çalışanları

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI