MSA - Ölçüm Sistemleri Analizi

İleri ürün kalite planlaması sürecinde kullanılan ve proses tasarımı kapsamında faydalanılan bütün ölçme sistemlerinin güvenilirliğini adım adım doğrulamaya yönelik yöntemleri içeren çalışmalar ve bunların sonuçlarının değerlendirildiği bir sistemdir. Ölçüm sistemleri bu değerlendirmelere göre yönetilmektedir. Ürün ve süreçlerin performansı  ve değişkenliklerini doğru şekilde değerlendirmek için öncelikle ölçüm sistemi kaynaklı değişkenlikler tanımlanmalı ve toplam değişkenlikten ayırt edilmelidir

Eğitimin Amacı:

Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA), ISO TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde her yeni ürünün devreye alınması aşamasında; müşteri tarafından belirlenmiş olan kritik karakteristiklerin doğru ölçüldüğünü garanti etmek ve seri imalata alınmış ürünlerin ölçümleri sırasında kullanılan ölçüm sistemlerinin yetkinliğini analiz etmekte kullanılan bir yöntemdir.

Bu eğitim, AIAG (Otomotiv Endüstrisi Aksiyon Grubu) tarafından yayınlanan MSA referans kitapçığı üzerine kurgulanmıştır ve bu kitabın son revizyonuna göre günceldir.

Eğitimin İçeriği:

Eğitim kapsamında, ISO TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ortaya konulmuş olan tekrarlanabilirlik ve yeniden üretilebilirlik (GRR) testi ile uygulamalı olarak Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) etraflı olarak ele alınmaktadır.

Eğitim kapsamında, değişkenlik kaynakları, ölçüm metotları ve terminolojisi, Ölçüm Sistemi Analizi (MSA) uygulamasının amacı, kazanımları, uygulandığı alanlar ve yöntemleri konularında bilgi verilirken, bu adımlar pratik uygulamalar ve örnek çalışmalarla pekiştirilmesi sağlanır.

Örnek vakalarla nitel GRR ve nicel GRR tasarımı, analizi katılımcılarla beraber yapılacak, sonuçların değerlendirilmesi ve alınması gereken aksiyonlar interaktif bir çalışma ortamında aktarılacaktır. 

Katılımcılar:

Orta ve üst düzey yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, teknikerler, yeşil kuşak ve kara kuşak adaylar.  Kuruluşlarında ISO TS 16949 sistemini kuracak ve sürdürecek kişiler.

Süre:

2 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI