Önem Gıda A.Ş

Grupas Gelişim ile 2016 senesinde tanıştık ve Operasyonel Mükemmellik uygulamalarını fabrikamıza birlikte entegre ettik. Birlikte çalışmaya başlamadan önce fabrikamızda etkin şekilde Yalın Üretim, 5S ve Otonom Yönetim uygulayamıyor, sürekliliğini sağlayamıyorduk.

Beraber çalışmaya başladıktan sonra bize kattıkları en önemli olgular bakış açımızın ve iş yapış şeklimizin değişmesi oldu. Hatlarımızın verimliliklerinin ve finansal etkilerinin hesaplanmasında bize yol gösterici oldular. Saha faaliyetlerini doğrudan saha personeli ile birlikte geliştirerek uygulamaya geçirdik ve iş verimimizi arttırdık. Tüm çalışma arkadaşlarımızın problemlere yaklaşımının ve önleyici bakım yetkinliklerinin gelişmesi sayesinde kronik sorunlarımızı gidermeye başladık.

Şimdi dönüp 2 yıldır beraber yaptığımız yolculuğa bakıyorum da artık sorun çözmekten ziyade sorun önleme metodlarınıkonuşuyor, proaktifyaklaşımlarla iş planımızı daha etkin ve verimli yapabiliyoruz. Bu gelişimin inşa edilmesindeki ana faktörlerden biri hiç şüphesiz ki Grupas Gelişim’dir. 

Serkan Kançağı 

Üretim Mühendisi

YUKARI