Organizasyonel Yapılanma

Kuruluşlar iş hacmi olarak büyüdüklerinde ya da yeni ürün ve hizmetleri devreye aldıklarında organizasyonel yapılarını değiştirme ihtiyacı duymaktadır. Kuruluşun yöneticileri de çoğu zaman hacim artıkça işleri daha küçük parçalara ayırarak farklı birimler yaratarak organizasyon yapısını daha iyi kontrol altında tutabileceklerini düşünmektedir. Çoğu zaman yapılan değişikliklerin beklenen sonuçlara ulaşma konusunda yetersiz kaldığı görülerek yeni bir yapılanma test edilmektedir.

Oysa, bilinen gerçek kuruluşun rekabetçi olabilmesinde sadece ürün ve hizmetlerin diğerlerinden farklı olmasının ötesinde, müşteri bağlılığı, verimlilik ve maliyet avantajı yaratabilme gibi hususlara da bağlı olduğudur. Bunu sağlamak için de kuruluşlar kendine özgü stratejiler geliştirerek bunları hayata geçirme çabasındadırlar. Bunun için ne ölçüde doğru ve fark yaratan stratejiler geliştirme ihtiyaçları varsa aynı ölçüde bu stratejilerini hayata geçirebilecek, hedeflerini gerçekleştirebilecek, verimlilik ve maliyet avantajı yaratabilecek organizasyonel yapılarına da ihtiyaçları vardır.

Organizasyonel yapılanma hacimsel ya da ürün / hizmetler açısından büyümeye cevap vermek amacını taşımamalı kuruluşun hedeflerini gerçekleştirme amacına yönelik olmalıdır.

Organizasyonel yapılanma, kuruluşun temel yetkinliklerine, söz verdiği değer önermesini gerçekleştirecek süreçlerine, kültürel yapısına bağlıdır. Bu bileşenlerin hiçbiri göz ardı edilemez.

Sonuç olarak kuruluşların her durumda mevcut organizasyon yapılarını gözden geçirmeye ve kendileri için en uygun yapıyı belirlemelerine ihtiyaçları vardır. Doğru vizyon ve hedeflerin oluşturulması, müşteriye sunulan değerin artırılması, iş süreçlerinin doğru olarak yeniden yapılandırılması, insan sermayesi, entelektüel sermaye ve kurumsal sermayenin geliştirilmesi kuruluşunuzun rekabet gücünü artıracaktır.

Grupas olarak, kuruluşların farklı ihtiyaç ve beklentilerine çözüm bulmak amacıyla organizasyonel yapılanma konusunda hizmetlerimizi dört ana başlık altında toplamaktayız:

  • Kurumsal Bütünsel Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma
  • İş Süreçlerinin ve Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması
  • Planlama Merkezli Organizasyonel Yapılanma
  • Grup Şirketleri ve Holdingleşme
YUKARI