Planlama Merkezli Organizasyonel Yapılanma

Şirketimizin Karlılığını Hangi Kararlarımız Belirler?

Her gün, organizasyonun her seviyesinde geleceğimiz ile ilgili kararlar veriyoruz. Bu kararlarımız bazen yarının, bazen birkaç ay, bazen de birkaç yıl sonraki dönemlerin iş sonuçlarına etki yapıyor.

Anahtar sözcük… Planlama… Uçtan uca tedarik zinciri planlama…

İşletme kaynaklarının maksimum karlılık sağlayacak şekilde doğru kullanılması ancak uzun ve orta vadeli karlılık senaryoları ve iş planları yaparak mümkün olacaktır.

Uçtan uca tedarik zinciri planlama; doğru malzemelerin doğru zamanda satın alınması, doğru lokasyonda teslim alınması, doğru depoda hazır bulundurulması, üretim sırasında hammadde ve yarı mamullerin doğru yerde ve doğru zamanda bulunması, üretim sonrası bir sonraki iş istasyonuna ve müşteriye sevk edilmesine kadar olan tüm aşamaları kapsamalıdır.

Tedarik zincirinin doğru yönetilmesi ve planlanması için planlama süreci üç farklı seviyede ele alınmalı ve organizasyonel olarak yapılandırılmalıdır.

 1. Stratejik Planlama Seviyesi:

Şirket karlılığının belirlendiği ve yönetildiği seviyedir.

 • Tedarik Senaryoları
 • Uzun Dönemli Malzeme Planlama
 • Uzun dönemli Kapasite Planlama
 • Ürün Optimizasyonu
 • Proses optimizasyonu
 • Kaynak Planlama
 • Karlılık Senaryoları

ile ilgili kararlar bu seviyede verilmelidir.

 1. Taktik Planlama Seviyesi:

Kapasitenin belirlendiği, dengelendiği ve optimize edildiği seviyedir.

Stratejik seviye planları ile uyumlu sipariş, malzeme, makine ve iş gücü kaynaklarının yönetilmesi ve icra edilmesidir. Aşağıdaki planlama faaliyetlerini kapsamalıdır: 

 • Master Planlama
  • Tedarik Planlama
  • Üretim Planlama
 • Satış Planlama
  • Dağıtım Planlaması
  • Talep Planlama
 1. Operasyonel Planlama Seviyesi:

Üretim operasyonlarının tüm makinalara belirlenmiş kural, kısıt ve tercihlere göre sekanslı olarak çizelgelendiği seviyedir. Şirketin kapasitesi ve karlılığı bu seviyede yönetilmez.

Aşağıdaki planlama faaliyetlerini kapsamalıdır:

 • Tedarik Zamanlaması
 • Üretim Çizelgeleme
 • Envanter Yönetimi
 • Sevkiyat Planlama (Çizelgeleme)
 • Değişiklilerin Yönetimi
 • Sipariş Kontratlarının Yönetimi

Şirketlerin karlılığı iyi bir planlama sisteminin ve organizasyonunun varlığına bağlıdır. Planlama sürecini ve sürece bağlı olarak planlama organizasyonunu doğru tanımlayamayan kuruluşların karlılıklarını sürdürmesi mümkün değildir. İyi bir planlama sistemi olmadan karlılık tesadüflere kalmıştır ve sürdürülemez.

Sadece üretim planlaması ile kapasitenin ve karlılığın yönetilmesini beklemek hayaldir. Uzun ve orta vadeli iş senaryoları ve planları olmadan, üretim planlaması ve çizelgelemesi ile istediğimiz sonuçları elde edemeyiz.

Sonuç olarak;

Stratejik seviye planlaması,şirketlerin üst yönetimleri tarafından satış, üretim, planlama ve finans yöneticilerinin katılımı ile yapılmalı ve kurumsallaştırılmalıdır. Ürün optimizasyonu, Kaynak ihtiyacı (işletme sermayesi, yatırım sermayesi, iş gücü v.b) ve tedarik senaryoları ile optimum karlılık bu seviyede belirlenir.

Gerçekte, hangi kağıtlar ile hangi oyunu oynayacağımızı belirlediğimiz seviyedir.

Taktik seviye planlaması,bir üst seviyede planlanmış kaynaklar ve kabullere göre sipariş kabullerinin yapılması ve senaryonun icra edilmesidir. Sipariş ve kapasite bu seviyede dengelenmelidir.

Gerçekte, bir üst seviyede belirlenmiş kağıtların, oyuncuların ve ortamın hazırlanmasıdır.

Operasyonel seviye planlama, taktik seviyede belirlenmiş siparişler ve üretim emirlerinin, belirlenmiş kurallar, kısıtlar ve tercihlere göre makinalara sekanslı iş yükleri olarak dağıtılmasıdır. Makinaların ve diğer kaynakların güncel durumuna göre değişiklikler bu seviyede yönetilebilir.

Gerçekte, kağıtların dağıtılmasıdır. Bir üst seviyede hangi kağıtlar hazırlanmış ise o kağıtları kurallar çerçevesinde dağıtmaktan başka bir seçenek yoktur. 

Çözüm, finansal iş sonuçlarına etki eden tüm operasyonel süreçlerin ve organizasyonun planlama merkezli olarak hizalanması ve yeniden yapılandırılmasıdır.

Erol ÖZDEN

YUKARI