Profesyonel Bakım Yönetimi

Kapsam

Bakım Organizasyonu ve Hedeflerle Yönetim
Otonom Bakım Faaliyetleri
Reaktif Bakım Faaliyetleri
Önleyici Bakım Faaliyetleri
Proaktif Bakım Faaliyetleri

 

Kapsam

1

Bakım Organizasyonu ve Hedeflerle Yönetim

Bakım Organizasyonu ve Görev Paylaşımı
Bakım Performans Göstergeleri
Bakım Beceri Matrisleri
Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Master Planlar

 

Kapsam

2

Otonom Bakım Faaliyetleri

Anormalliklerin Yönetimi
Kontrol Standartları ve Periyodik Kontroller
Temizlik Standartları ve Periyodik Temizlikler
Yağlama Standartları ve Yağlama Sistemi
Makine ve Ekipman Kontrol Standartları
Proses Kontrol Standartları

 

Kapsam

3

Reaktif Bakım Faaliyetleri

Makine ve Ekipman Kritiklik Analizi
Arıza Veri Toplama Sistematiği
Temel Teknik Koşulların Oluşturulması
Bakım Alanlarında 5S
Yedek Parça Depo Yönetimi
Arıza Analizi
Günlük Bakım Yönetim Sistemi

 

Kapsam

4

Önleyici Bakım Faaliyetleri

Makine Ağacı ve Ekipman Kritiklik Analizi
Bakım Strateji Matrisi
Zaman Bazlı ve Koşul Bazlı Bakım Standartları
Planlı Bakım Süreci

 

Kapsam

5

Önleyici Bakım Faaliyetleri

Kestirimci Bakım Yönetimi
Ortam Bakımı
RCM (Güvenilir Odaklı Bakım)
VCM (Değer Odaklı Bakım)

YUKARI