Profesyonel Bakım Yönetimi

Kapsam;

 • Bakım Organizasyonu ve Hedeflerle Yönetim
 • Otonom Bakım Faaliyetleri
 • Reaktif Bakım Faaliyetleri
 • Önleyici Bakım Faaliyetleri
 • Proaktif Bakım Faaliyetler

İçerik;

1- Bakım Organizasyonu ve Hedeflerle Yönetim;

 • Bakım Organizasyonu ve Görev Paylaşımı
 • Bakım Performans Göstergeleri
 • Bakım Beceri Matrisleri
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Master Planlar

2 - Otonom Bakım Faaliyetleri;

 • Anormalliklerin yönetimi
 • Kontrol Standartları ve Periyodik Kontroller
 • Temizlik Standartları ve Periyodik Temizlikler
 • Yağlama Standartları ve Yağlama Sistemi
 • Makine ve Ekipman Kontrol Standartları
 • Proses Kontrol Standartları

3 - Reaktif Bakım Faaliyetleri;

 • Makine ve Ekipman Kritiklik Analizi
 • Arıza Veri Toplama Sistematiği
 • Temel Teknik Koşulların Oluşturulması
 • Bakım Alanlarında 5S
 • Yedek Parça Depo Yönetimi
 • ArızaAnalizi
 • Günlük Bakım Yönetim Sistemi

4 - Önleyici Bakım Faaliyetleri;

 • Makine Ağacı ve Ekipman Kritiklik Analizi
 • Bakım Strateji Matrisi
 • Zaman Bazlı ve Koşul Bazlı Bakım Standartları
 • Planlı Bakım Süreci

5 - Proaktif Bakım Faaliyetler;

 • KestirimciBakım Yönetimi
 • Ortam Bakımı
 • RCM (Güvenilir Odaklı Bakım)
 • VCM (Değer Odaklı Bakım)

 

 

 

   

  YUKARI

  2019 Yılına İzmir şubemizi açarak başladık