Proses Kaizen Mühendisi Sertifika Programı

Programın Amacı

 • İşletmelerde istenilen iş sonuçlarına hızlı bir şekilde ulaşmak için alan yöneticilerinin gerekli donanımlara ve yetkinlik seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.
 • Çok boyutlu PKM programı operasyonel bölgelerde sürekli iyileştirme faaliyetlerinin uygulanması için gerekli becerileri geliştirir ve ulaşılan beceri seviyesini değerlendirir.

Geliştirilmesi beklenen yönetimsel beceriler

 • Şirketin kayıplarını tanımlayarak ve sınıflandırarak iyileştirme fırsatlarını belirlemek
 • Mükemmelliğe ulaşmak için yeni metotları kullanmak
 • Liderlik becerilerinin geliştirilmesi
 • Hem üst yönetimin hem de sahanın beklentilerini anlamak ve karşılamak

 Programın İçeriği:

Program, toplam 4 modülden oluşmakta olup her modül 5 günlük eğitim programı ve bir proje çalışması içerir.

 • Operasyon Modülü
 • Kalite Modülü
 • Bakım Modülü
 • Odaklanmış İyileştirmeler Modülü

 Katılım ve Sertifikasyon

 • Bu program, işletmelerde görev yapan genç mühendis, yönetici adayı ve genç yöneticiler için hazırlanmıştır.
 • Her modül teorik eğitimler, uygulama projeleri ve ölçme/ değerlendirmeden oluşmaktadır (sınav).
 • Her modül eğitiminde farklı fonksiyonlardan en fazla 15 katılımcı olması idealdir.
 • Modül eğitimine katılan ve ardından modül değerlendirme sınavından başarılı olan katılımcılara Katılım Sertifikası
 • Katılım sertifikasını alıp projesini başarı ile tamamlayan katılımcılara ise Başarı Sertifikası

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör (HD Görüntü, HDMI Girişli, Işık Seviyesi Yüksek), Video Gösterimi, Ağırlıklı Olarak Kullanılır. Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı. 

YUKARI