Proses Kontrol Lideri Sertifika Programı

Programın Amacı

 • İşletmelerde istenilen iş sonuçlarına hızlı bir şekilde ulaşmak için saha liderlerinin gerekli donanımlara ve yetkinlik seviyesine ulaşmasını sağlamak.
 • İşletme içinde kayıp oluşturan noktaları ölçme, analiz etme ve önceliklendirme becerisine sahip liderler yetiştirmek.
 • Bu liderler aracılığıyla işletme içinde çok sayıda iyileştirme takımları kurarak etkin sonuçlar elde edebilecek dinamik çalışma ortamı sağlamak.
 • Elde edilen kazanımların sürdürülebilirliğini sağlayan günlük yönetim modeli geliştirmek ve karşılamak.

 Programın İçeriği:

 • Kayıp Kavramı, Kayıpların Ölçülmesi ve İyileştirmelerin Tanımlanması -1. Gün
 • Problem Çözme Kavramı ve Araçları-2. Gün
 • Otonom Yönetim-3. Gün
 • Planlı Bakım Yönetimi-4. Gün
 • Destek Sistemler, Metotlar ve Araçlar-5.gün

 Katılım ve Sertifikasyon

 • Bu program; işletmelerde görev yapan formen, ustabaşı, teknisyen, vardiya amiri ve ilk kademe yöneticiler için hazırlanmıştır.
 • Programda farklı fonksiyonlardan en fazla 15 katılımcı olması idealdir.
 • Programa katılan ve ardından yapılacak değerlendirme sınavından başarılı olan katılımcılara Katılım Sertifikası
 • Katılım sertifikasını alıp projesini başarı ile tamamlayan katılımcılara ise Başarı Sertifikası

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör (HD Görüntü, HDMI Girişli, Işık Seviyesi Yüksek), Video Gösterimi, Ağırlıklı Olarak Kullanılır. Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.
YUKARI