QM Matrisi

QM Matrisi

Araçtır

İstenen kalite performansını sağlayacak çalışma koşullarını sürdürmek için bir araçtır

Ayrıntılıdır

Kalite performansı için problem çözme süreçlerini ayrıntılı olarak ele alır

Tablodur

Hatadan kaçınmak için hangi çalışma koşullarının korunması gerektiğini listeleyen bir tablodur

Kontrol Listesidir

Kalite amaçlı kontrol listeleri oluşturulmasını sağlar

Önleyicidir

Önleyicidir ve hata oluşumuna anında tepki verir


Kalite performansı için problem çözme süreçlerini ayrıntılı olarak ele alır

Tedarikçi A

Tedarikçi B

Montaj

Mekanik İşlem A

Mekanik İşlem B

QA : Kalite Güvence Matrisi (Quality Assurence Matrix)

QM : Kalite Sağlama Matrisi (Quality Maintenance Matrix)

TND : Tek Nokta Dersi


Kalite performansı için problem çözme süreçlerini ayrıntılı olarak ele alır

QM Matrisi, problemlerin özüne inerek ayrıntılı olarak ele alınmasın sağlar

Ayrıntılı

QM Matrisi; kalite için gerekli olan ölçü birimleri, toleranslar, kontrol sıklığı, gerekli cihazlar ve sorumlu kişilerin ayrıntılı bir şekilde tanımlanmasını sağlar

Özlü

QM Matrisi, verileri mümkün olan en küçük alanda ve en net biçimde gösterir


Hatadan kaçınmak için hangi çalışma koşullarının korunması gerektiğini listeleyen bir tablodur

Grup..........

İşlem..........

Vardiya..........

Makina
Bölüm 1

Makina
Bölüm 2

........

Makina
Bölüm 10

Kontrol Metodu

Hatalar

Şartlar sağlanmazsa ne olur?

Spesifik İşlem

Standart İşlem

Tolerans

Kontrol
Periyodu

Delik Derinlik
Hatası

Su Kaçağı

Delik

19 mm

+/- 0,1 mm

Her 200 Parça

Çapak Alma

17 mm

+/- 0,1 mm

Her 500 Parça

Bitirme

16 mm

+/- 0,05 mm

Her 150 Parça

Önemli hatalar olur ve ilave işlem gerekir

Hatalar müşteri tarafından fark edilir

Hatalar müşteri tarafından fark edilir

Güçlü Bağlantı

Bağlantı Yok


Kalite amaçlı kontrol listeleri oluşturulmasını sağlar

QM Matrisi, operatörler ve diğer faaliyet alanları için Kontrol Listelerini gösterir

Kontrol Listeleri, operatörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır

QM Matrisi

Kontrol Listesi

Proses Sağlama

Kontrol Listesi

Setup

Kontrol Listesi

Düzenleme & Ayarlama

Görsel Araçlar

Üretim & Kritik Parametrelerin % 100 Güvenceye Alınması


Önleyicidir ve hata oluşumuna anında tepki verir

Belirlenen standartları sağlamak için parametreler düzenli ve periyodik olarak kontrol edilir ve onaylanır
Ölçülen değerler görsel olarak sürekli izlenir ve hata olasılığına karşı önlemler belirlenir
Aşağıdaki faydaları sağlar:

Gereksiz muayeneleri ve yeniden işleme maliyetlerini ortadan kaldırır

Acil müdahalelere gerek kalmaz

Planlanmış üretimlerin gerçekleşmesini ve teslimat tarihinin sağlanmasını güvence altına alır

Kayıpların önlenmesini sağlar ve bilinç oluşturur


QM Matrisi Hazırlama Adımları

Hataları Etkileyen Kalite Parametrelerinin Değerlerinin ve Toleranslarının Belirlenmesi

«Kim, Ne Zaman, Neyi ve Nasıl Kontrol Edecek» Tanımlamasının Yapılması

Hatalar Türleri ile Parametrelerin İlişkisinin Tanımlanması

Kalite Parametreleri ve Faktörlerinin Yönetim Onayına Sunulması

İstenilen Kaliteyi Sağlamak İçin Kontrol Listesi Oluşturun

YUKARI