Yalın Hastane Danışmanlığı

Amaç

Sağlık kuruluşunun mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamıdır.

Kapsam 

Bu çalışmada, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sağlık kuruluşunun kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları belirlenir ve ardından iyileştirme master planı hazırlanır.

Mevcut Durum Analizi değerlendirme kriterleri aşağıdadır:

 • Liderlik, Strateji ve Doğru Yönlendirme
 • Doğru Vizyon ve Hedefler
 • Doğru Takım ve Organizasyon
 • Doğru İş Süreçleri
 • Doğru ve Güvenilr Bilgi
 • Doğru ve Ortak Kültür
 • Hastaya Sunulan Değer
 • Doğru Ölçme, İzleme ve Denetleme
 • Çalışanların Katılımı ve Gelişimi
 • Kayıpların Belirlenmesi ve İyileştirmelerin Yönetimi

Yöntem: 

 • Hastanenin öncelikli iyileştirme alanları belirlenir.
 • Potansiyel kayıplar çıkartılır ve önceliklendirme yapılır.
 • Pilot çalışma alanları belirlenir.
 • İhtiyaca göre uzmanları ile beraber proje master planı çıkarılır.
YUKARI