Yalın 6 Sigma Sarı Kuşak Sertifika Programı

Amaç

Yalın Altı Sigma
programlarında istenilen iş
sonuçlarına ulaşmak için
farklı fonksiyonlardaki
ilk kademe yöneticilerinin
ekip üyeliği yapacak
yetkinliğe sahip olmasını
sağlamak

İşletme çalışanlarının
problem çözme yetkinliklerini
geliştirerek, yapılandırılmış
bir problem çözme
metodolojisi altında doğru
araçları kullanarak günlük
problemleri çözmesine
yardımcı olmak

İşletme çalışanlarının
verilerle yönetim
(veri toplama, ölçme ve
veri analizi) konusunda
farkındalıklarını ve uygulama
becerilerini geliştirmek

 

Sarı Kuşak
Programı

Eğitim,
Saha Uygulaması
ve Sınav

Sarı Kuşak Eğitim Konuları

 

 

 

 

 

 

 

Toplam 5 Gün

Yalın Altı Sigma Temel Kavramlar
TÖAİK Problem Çözme Modeli
Takım Çalışması
Proje Yönetimi Genel Bilgilendirme
Proje Yönetim Araçları
Finansal Analiz / Kayıp Yapısı
Analizi
Süreç Yönetimi Genel
Bilgilendirme
Müşterinin Sesi Çalışması
Değer Akış Haritalama
Sebep Sonuç Matrisi / Neden
Neden Analizi
Veri Toplama & Veri Türleri
Temel İstatistik
Grafiksel Analizler

Ölçüm Sistemi Analizleri (MSA)
Kaizen Felsefesi
Detaylı Süreç Analizi / ECRS
Maki Gami İle Süreç İyileştirme
Hat / Proses Dengeleme
İyileştirme Planı / Değişim Yönetimi
İstatistiksel Proses Kontrol
5S ile Kayıp Giderme
SMED (Set - Up Azaltma)
Hata Önleme Sistemleri
(POKA YOKE)
Görsel Yönetim ve Şeffaflaştırma
Standardizasyon ve Dokümantasyon
Günlük Yönetim Sistemleri
Proje Planı ve Yaygınlaştırma

 

Sarı Kuşak
yeterlilik
puanı

Yeterlilik Puanı

+70

Sarı Kuşak adayları eğitimin sonunda çok boyutlu
bir değerlendirmeye tabii tutulur.

Katılım

Eğitim Uygulamaları ve Ödevler

Sınav

Proje
(Sunum, Kaizen Proje Başarısı)

 

Sarı Kuşak
sertifikasyon

Yeterlilik Puanı
+70

Sarı Kuşak eğitimi ilk kademe yöneticiler için hazırlanmıştır ve farklı fonksiyonlardan en fazla 15 katılımcı olması idealdir.

Eğitime katılan ve eğitim sonrası yapılacak değerlendirme
sınavından başarılı olan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

Sarı kuşak adayının üyesi olduğu altı sigma projesinde aktif katılımı onaylanmış veya en az bir saha kaizen uygulamasına katılmış ve
uygulama ödevi yapmış olması beklenir.

YUKARI