Seviyelendirilmiş Toplantı Yönetimi

Kapsam

Seviyelendirilmiş
Toplantı
Yönetimi

Yüksek dereceli
problemlerin çözümü

Bir üst kademe ile paylaşılması gereken
problemler

Sorunları büyümeden önce analiz edin. « Problemi çözmek için neye ihtiyacım var?»

Sorunları büyümeden önce tespit edin. « Kontrol dışı olan nedir?»

Hedef dışı durumlar
için günlük problem çözümleri

Fabrika

Departman

Saha

Destek ve rehberlik

Geri bildirim ve
etkin iletişim

Uygulama
noktasına
çözüm odaklı
geri bildirim


Seviyelendirilmiş Toplantı Yönetimi - İlkeler

Zamanında Başlat

Herkesin Katılımını Sağla
Çekingenleri Teşvik Et

Toplantı Öncesi
Hazırlık Yap

Elinden Gelenin
En İyisini Yap

Öncelikleri Belirlemek
için KPI’ları
ve Verileri Kullan

Toplantı Standartlarına
Uyum Sağla

Ortak Karar Almak
Tüm Birimlerle
Müzakere Et

Önceliklere Odaklan
Sonuç Odaklı Ol

Panoları Standartlaştır

Toplantı İçinde
Toplantı Yapma

Açık Fikirli
Anlayış Sergile

Üstün Performansı
Takdir Et


Seviyelendirilmiş Toplantı Yönetimi – S1

S1 Ne Değildir?

Süre

S1 Nedir?

Katılımcılar

Format

- Üretim sahasında, işin yapıldığı yere en yakın alanda
- Ayakta

- Formenler
- Operatörler

- 15 – 20 dakika
-Her sabah 08:15 – 08:30

- Son 24 saate odaklanır
- Önceden belirlenmiş aksiyonlar kontrol edilir
- Çözüm odaklı ve çift yönlü iletişim sağlanır
- Günün başarılı geçmesi için önlemler belirlenir
- Problemler iletilir
- Öncelik sırası belirlenir
- Operasyon odaklıdır

- Sadece iletişim için değildir
- Problem çözme toplantısı değildir
- Sınırsız süreli bir toplantı değildir
- Strateji odaklı değildir


Seviyelendirilmiş Toplantı Yönetimi – S2

S2 Ne Değildir?

Süre

S2 Nedir?

Katılımcılar

Format

- Sürekli ve interaktif
- Üretim sahasına yakın bir yerde
- Görsel yönetim prensipleri uygulanır

- Şefler, mühendisler
- Formenler

- 15 – 20 dakika

- Son 24 saat değerlendirilir, sonraki 24 saat planlanır
« Bugün nasıl dünden daha iyi oluruz «
- Öncelikler belirlenir
- Bölgesel aksiyonlar planlanır
- Disiplin sağlanır
- Aksiyon odaklıdır
- Problemler için önceden hazırlık yapılmış olmalıdır
- Pratik önlemlere ve süreç doğrulamalarına

- Opsiyonel bir toplantı değildir
- Problem çözme toplantısı değildir
- Hedef belirleme ve değiştirme için değildir
- Beyin fırtınası yapmak için değildir
- Süresiz bir toplantı değildir
- Tartışmak için değildir
- Strateji odaklı değildir


Seviyelendirilmiş Toplantı Yönetimi – S3

S3 Ne Değildir?

Süre

S3 Nedir?

Katılımcılar

Format

- Sürekli ve interaktif
- Üretim sahasına yakın bir yerde
- Görsel yönetim prensipleri uygulanır

- Departman yöneticisi
- Şefler, mühendisler
- Formenler (Gerektiğinde)

- 15 – 20 dakika

- Son 24 saat değerlendirilir, sonraki 24 saat planlanır
« Bugün nasıl dünden daha iyi oluruz «
- Öncelikler belirlenir
- Bölgesel aksiyonlar planlanır
- Disiplin sağlanır
- Aksiyon odaklıdır
- Problemler için önceden hazırlık yapılmış olmalıdır
- Pratik önlemlere ve süreç doğrulamalarına

- Opsiyonel bir toplantı değildir
- Problem çözme toplantısı değildir
- Hedef belirleme ve değiştirme için değildir
- Beyin fırtınası yapmak için değildir
- Süresiz bir toplantı değildir
- Tartışmak için değildir
- Strateji odaklı değildir


Seviyelendirilmiş Toplantı Yönetimi – S4

S4 Ne Değildir?

Süre

S4 Nedir?

Katılımcılar

Format

- Sürekli ve interaktif
- Üretim sahasına yakın bir yerde
- Görsel yönetim prensipleri uygulanır

- Fabrika direktörü
- Departman yöneticisi

- 15 – 20 dakika

- Son 24 saat ve sonraki 24 saate odaklanılır
« Bugün nasıl dünden daha iyi oluruz «
- Öncelikler belirlenerek hizalanma sağlanır
- Aksiyonlar belirlenerek hizalanma sağlanır
- Disiplin sağlanır
- Sonuç odaklıdır
- En önemli konularda hizalanma, sonraki adımları planlama, saha için öncelikli konulara önem verme
- Süreç odaklıdır

- Opsiyonel bir toplantı değildir
- Problem çözme toplantısı değildir
- Hedef belirleme ve değiştirme için değildir
- Beyin fırtınası yapmak için değildir
- Süresiz bir toplantı değildir
- Tartışmak için değildir
- Strateji odaklı değildir

YUKARI